คุณอยู่ที่นี่

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการเสนอขายหุ้น ADOMANI ไปยัง NASDAQ

ฉันจะติดต่อกับพวกเขาได้อย่างไร?

หลักทรัพย์โบรกเกอร์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายนำและ เครือข่าย 1 หลักทรัพย์ทางการเงิน เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขาย

อีเมล์: tim@bluepractice.com นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อ: Michael K. Menerey ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโทรศัพท์: (626) 483-3280 Email: mike.m@ADOMANIelectric.com Kevin Kanning, รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์โทรศัพท์: (650) 533-7629 Email: kevin.k@ADOMANIelectric.com