คุณอยู่ที่นี่

กฎระเบียบ A + แตกต่างจาก Kickstarter อย่างไร?

กฎระเบียบ A + แตกต่างจาก Kickstarter อย่างไร?

ด้วย Kickstarter บุคคลที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการสร้างสรรค์หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนที่จะออกสู่ตลาด แต่ผู้ร่วมให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ ด้วย Manhattan Street Capital บริษัท ต่างๆกำลังขายหุ้นหรือกู้ยืมเงินจากนักลงทุนโดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละ บริษัท