คุณอยู่ที่นี่

คำแถลงนโยบาย AML

คำแถลงนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อของแมนฮัตตันสตรีท

นักลงทุนทุกคนที่เริ่มต้นการลงทุนบนแพลตฟอร์ม Manhattan Street Capital จะต้องผ่านการทดสอบ AML ก่อนที่จะลงทุนเสร็จสิ้น จะไม่มีการยอมรับนักลงทุนเว้นแต่จะผ่าน AML ก่อน