คุณอยู่ที่นี่

คริสโคเชอร์

แหล่งข้อมูล

ที่ปรึกษา
คริสโคเชอร์

แหล่งข้อมูล

คริสโคเชอร์

ขององค์กร

แหล่งข้อมูล

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 25 เน้นการตลาดการขายผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และเร่งการประเมินมูลค่าของ บริษัท อดีตหัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไซแมนเทค

ติดต่อเรา