คุณอยู่ที่นี่

ตรวจสอบว่า IPO, Reg A +, STO, Reg D หรือกฎ 144A เหมาะสมกับ บริษัท ของคุณเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ดีสำหรับความสำเร็จผ่านการลงทุนฝูงชนออนไลน์

  • ตลาดขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ดึงดูดผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง
  • หลักฐานแห่งความสำเร็จ - การเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้
  • ระดมทุนได้มากกว่า $ 1 แล้ว
  • วางแผนที่จะเพิ่ม $ 4 mill เป็น $ 75 mill
  • มีเงินสดล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนออนไลน์

เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด โดยปกติแล้วเราจะตอบกลับภายในสองวันทำการ