Du är här

Reservering av investeringar

Tack för ditt intresse för KGEM Golf (GolfSuites moderbolag)

KGEM Golf (GolfSuites moderbolag) accepterar reservationer för sitt erbjudande enligt föreskrift D 506. En reservation är icke-bindande och innebär ingen skyldighet eller åtagande av något slag.