Du är här

Reservering av investeringar

Tack för ditt intresse för Radiant Pain Relief Centers

Radianta smärtlindningscentraler accepterar reservationer för ett erbjudande enligt nivå II i förordning A. Inga pengar eller annat ersättning begärs, och om de skickas som svar kommer det inte att accepteras. Ingen försäljning av värdepapper kommer att göras eller åtagande om köp accepteras förrän Kvalificering av erbjudandeutlåtandet från Securities and Exchange Commission ("kommissionen") och godkännande av någon annan skyldig myndighet eller myndighet. En bokning är bindande och innebär ingen skyldighet eller engagemang av något slag. Inget erbjudande om köp av värdepapper kan godtas och ingen del av köpeskillingen kan erhållas utan ett erbjudandeutlåtande som har godkänts av kommissionen.