Du är här

Quara
Publicera kommentar

DE SÄKERHETER SOM ER SÄRSKILDA HÄR, ÄR INTE REGISTRERADE UNDER SÄKERHETSFÖRSÄKRINGEN AV 1933, SOM ÄNDRAT ("AKTEN") ELLER NÅGON SÄRSKILDA SÄKERHETER ELLER BLUE SKY LAWS OCH SÄLJS OCH SÄLJS I FÖRBINDELSE MED UNDANTAG FRÅN REGISTRATIONSKRAV AV AKTEN OCH STATSVÄRDIGHETER ELLER BLÅ SKYLAG. SÄKERHETSORGANERNA KAN INTE SÄLJS ELLER ÖVERSIKT ÖVERFÖRSÄTTAS UNDER HÄLSNING AV AKTEN. Dessutom kan säkerheterna inte säljas eller på annat sätt överföras utom i överensstämmelse med de tillämpliga statliga säkerheterna eller de blå himmellagen. SÄKERHETERNA HAR INTE GODKÄNTS, ELLER FÖRSÄKRADE AV SEC, EN STATE SECURITIES COMMISSION ELLER ANNAN REGLERINGSMYNDIGHET OCH ÄR INTE SOM NÅGON AV FÖRENADE MYNDIGHETER SOM ÄR SIG MÄRKEN AV DENNA OFFERING ELLER ADEQUACY OF ACCURACY OF ANY OTHER MATERIALS OR INFORMATION MADE AVAILABLE TO SUBSCRIBER I samband med detta erbjudande NÅGON REPRESENTATION I KONTRÄRET ÄR UNLÖVLIG.

SÄKERHETEN KAN KÖP KÖPAS AV PERSONER SOM ÄR "ACCREDITED INVESTORS" (SOM DENNA TERM ÄR DEFINERAD I AVSNITT 501 AV FÖRORDNING D FÖRPLATTADE UNDER AKTEN).

ANVÄNDNINGSMATERIALNA KAN INNEHÅLLA FRAMTIDA SÄKERHETSDATABLAD OCH INFORMATION OM ANDRA SAKAR, FÖRETAGET, SÄRSKILDA PLAN OCH STRATEGI OCH DESS INDUSTRI. Dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på troen på, antaganden gjorda och information som idag är tillgänglig för företagets ledning. VID ANVÄNDNING I MATERIALEN ÄR ORDEN "ESTIMATE", "PROJECT", "BELIEVE", "ANTICIPATE", "INTEND", "EXPECT" OCH LIKNANDE EXPRESSIONS SOM ANVÄNDAS FÖR ATT IDENTIFIERA FRAMSÖKNINGSANALYSER, SOM SKALL FÖRFÖRA FRAMSÖKNINGAR. Dessa uttalanden reflekterar ledningens nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker och osäkerheter som kan orsaka företagets verkliga resultat att skilja sig från dem som finns i framåtblickande uttalanden. INVESTORER FÖRSIKTAS INTE ATT STÄLLA UNDUE RELIANCE PÅ DESSA FRAMSÖKNINGSÖKNINGAR, SOM ENDAST TALAR SOM DEN DATUM SOM DE GÖRAS. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att revidera eller uppdatera dessa framåtblickande uttalanden för att reflektera händelser eller omständigheter efter en sådan tidpunkt eller för att reflektera orsaken till oförutsedda händelser.