Du är här

Vilka typer av företag är mest sannolika att lyckas med att använda förordning A + för att samla kapital

Vilka typer av företag fungerar Reg A + bäst?

Venturekapitalfonder som är skuldbaserade i 60% (i de tillgångar de innehar) kan också hämta mycket stora medel som överstiger $ 50-fabriken per år. Se detaljer

Fastigheter är hittills den största sektorn av Reg A + hittills. Se denna blogginlägg.

Diagrammet nedan visar antalet framgångsrika Equity CrowdInvesting-erbjudanden som slutfördes från juli 2012 till december 2015 på UK-plattformen Seedrs. Den brittiska marknaden ligger före USA i kapitalmängden som investerar cirka 5 år. Därför kan diagrammet nedan återspegla de typer av erbjudanden som vi kommer att se lyckas i USA.