Du är här

Vilka frågor borde jag förvänta mig av min juridiska tjänsteleverantör vid utarbetandet av formulär 1-A?

Juridisk tjänsteleverantör kommer sannolikt att ställa följande frågor.

Namn
1. Statens formation
2. Adress
3. Telefon
4. Huvudnamn

  • en. åldrar
  • b. Bios
  • c. roller

5. Hur mycket auktoriserat lager?
6. Kapitaliseringstabell?
7. Equity Split?
8. Minsta höjning
9. Minsta investering av en investerare.
10. Delat pris 
11. Löner till tjänstemän / styrelseledamöter?
12. Har du en affärsplan som du kan skicka mig?
13. Kommer du använda hävstångseffekt? Om så är fallet, upp till hur mycket?
14. Hur kommer erbjudandefonderna att övervägas? Skuld? Eget kapital i? (Jag kan förklara och detta behövs för din revision).
15. Hur mycket kommer du att fördela till marknadsföringskostnader?
16. Hur planerar du att sälja värdepapperen?