Du är här

Vad är det lägsta investeringsbeloppet per investerare i ett A Plus-erbjudande?

Vad är det lägsta tillåtna beloppet per investerare i ett förbudsgivande A + erbjudande?

Med ett lägre minimum blir ditt erbjudande attraktivt för fler investerare. Och när Registrerade investeringsrådgivare (RIA) blir involverade och investerar sina kunders sparande i Reg A + -erbjudanden, kommer de att behöva ett lågt minimum så att de kan sprida sin kunds exponering över ett antal företag.

Vi rekommenderar att du ställer in ett lågt minimum så att de flesta konsumenter kan investera. Om du sätter ditt lägsta högsta kommer du att skjuta upp många människor, och det kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande i ditt erbjudande. Ett företag vi följer har minst $ 95 - det här är bra för att bredda investerarnas överklagande.

Detta är inte detsamma som aktiekursen på ditt erbjudande.

Det finns ett antal fasta kostnader per investerare som gör det ekonomiskt oattraktivt att uppmuntra investerare att investera mycket små belopp.