Du är här

Vilka företag kan inte ta kapital enligt förordning A Plus?

Vilka företag kan inte ta kapital enligt förordning A Plus?

Förordning A Plus tillåter inte finansiering för följande:

  • Utländska emittenter (räknas inte kanadensare)
  • Amerikanska eller kanadensiska företag med huvudkontor utanför USA eller Kanada
  • Investeringsföretag enligt definitionen i Investment Company Act of 1940
  • Offentliga företag som är "Rapportering"
  • Utvecklingsstadiumföretag utan affärsplan eller syfte
  • Företag som utger fraktioner, odelade intressen i olje-, gas- eller mineralrättigheter
  • Företagen diskvalificeras enligt reglerna för "dålig skådespelare"

Det är allt. Om ditt företag inte omfattas av någon av dessa undantag är du berättigad.