Du är här

Vilka är de tre största riskerna för min Reg A + efterföljande?

Revisionen är försenad och kostar mycket mer än väntat. Fördröjda revisioner är den enskilt största logistiska orsaken till att Reg A +-erbjudanden misslyckas. Att använda stora namnrevisorer orsakar stora kostnader och de är sällan känsliga nog för det brådskande som ett litet klientföretag har. Vi rekommenderar att du använder högklassiga medelstora revisionsföretag som är mer benägna att behandla ditt företag som en prioritet och hålla fast vid deras pris.

Ditt företag är inte tilltalande nog för konsumentinvesterare.

Svag eller ineffektiv marknadsföring. Utmärkt marknadsföring krävs och byrån som gör jobbet måste verkligen tro att de kan leverera lågkostnadsresultat. Om en agent förväntar sig att de kommer att behöva spendera $ 12 för varje $ 100 av investeringspengar som deras klient mottar, blir hela erbjudandet alltför dyrt. En byrå som tror att de kan göra allt som behövs för $ 3 per $ 100 av kapitaltillskott är mycket mer sannolikt att leverera kostnadseffektiva resultat.

 

Relaterat innehåll: 

Detaljer om framgångsrik förordning A + erbjudanden

Tidsschemat för ett typiskt förordnings A + erbjudande

Hur mycket kostar en förordning A + Erbjudande?

Kontakta oss att komma igång.