Du är här

Vilka fördelar finns det för att få en låg minsta höjning i mitt regelverk A + erbjudande?

Är det en bra idé att sätta ett lågt minimum i förordningen A +?

Ett lågt minimum som $ 100k för den första stängningen har några betydande fördelar baserat på att företag som följer regel A + erbjuder:

1) Ett lågt minimum gör erbjudandet riktigt eller "effektivt" väldigt tidigt i processen, vilket betyder enormt för Mäklareförhandlarna - de kommer inte att delta i det som har ägt rum. Ju högre minsta, desto mindre engagemang från Broker-dealer syndikatet kommer ett företag att komma till den punkt där de inte kommer att engagera sig alls.

2) Artikel 1 ovan gäller även för detaljhandlare. De är mer benägna att investera när ett erbjudande är "Real" än när det hela skulle kunna rasa om miniminivån inte är uppfylld.

3) Ett företag kan ta in kapitalet tidigt med ett lågt minimum, så att kassaflödespåverkan av marknadsföringskostnaderna i stort sett neutraliseras från den tidigaste tiden i processen - det här är mycket bra för att säkerställa tillräcklig finansiering av marknadsföring med mindre kassaflödesrisk .

4) Några företag har misslyckats med att skaffa tillräckligt med kapital för att möta sitt höga minimum, sedan återinsökas med SEC för ett lägre minimum och återinleder sitt erbjudande. Detta är väldigt dyrt och förbrukar mycket tid.