Du är här

Tjänsteleverantörer för Kycklingsoppa för Soul Entertainment IPO

Förteckning över tjänsteleverantörer för CSSE IPO till NASDAQ

HCFP / Capital Markets LLC - bookrunning manager ->Webbplats

Benchmark Company LLC - bookrunning manager ->Webbplats

Weild & Co. - bookrunning manager ->Webbplats

Greenberg Traurig - försäkringsrådgivare ->Webbplats

Graubard Miller - företagsrådgivare ->Webbplats

Rooney Partners LLC - digital media och PR-agentur av rekord ->Webbplats

LHA Investor Relations - rådgivare till företaget ->Webbplats

Överföringsagent - Continental Stock & Transfer Trust