Du är här

Mitt företag är offentligt höll, kan vi använda Reg A +?

Mitt företag ägs offentligt. Kan vi använda Reg A + för att skaffa kapital?

Fram till maj 2018 fick offentliga företag inte använda Reg A + för att skaffa kapital. Denna vecka, Förordning A + utvidgades genom federal lagstiftning som nu tillåter offentliga rapporteringsföretag att göra en reg A + kapitalhöjning. Detta kommer att vara mest användbart för OTCQB och OTCQX rapporterande företag eftersom de kan använda Reg A + för att uppgradera eller helt enkelt höja kapitalet kostnadseffektivt.

"Sektion 508. Förbättrad tillgång till kapital. I detta avsnitt instrueras SEC att utöka sina regler A + -regler för att inkludera företag som är" fullständigt rapporterande "företag enligt lagen om värdepappersutbyte av 1934. Förordning A + genomfört avdelning IV i JOBS-lagen genom att befria från registrera vissa värdepapperserbjudanden av mindre emittenter ".