Du är här

Behöver jag en PCAOB-granskning?

Är det nödvändigt att ha min revision gjord på den högre PCAOB-nivån?

PCAOB-granskningar krävs inte för din Tier 2 Regel A-erbjudande, och naturligtvis, ingen revision krävs för Tier 1 erbjudanden (även om vissa stater kräver en revision kräver de inte PCAOB). 

Revisioner på PCAOB-nivå krävs dock för att vara noterade på de två stora börserna (NASDAQ, NYSE). För en Reg A+ IPO till de större börserna börjar erbjudandet som ett enkelt Reg A+ och strax före noteringstillfället ändras formatet på Reg A+ Prospektet (innehållet förblir detsamma) för att ha en liknande layout som en S-1. För dessa börsintroduktioner måste företag lämna in en PCAOB-revision för det sista kvartalet före notering. Och en serie anmälningar görs efter notering av värdepappersadvokaten som har effekten av att uppgradera SEC-anmälningarna till det för ett fullständigt rapporterande publikt företag på en större börs.

Observera att du listar ditt företag via Reg A + på OTCQB eller OTCQX kräver inte PCAOB. I detta fall är revisionsskyldigheten densamma som för Tier 2 Reg A + - en gång per år US-GAAP. Detta är en betydande fördel för företag som använde Reg A + för att notera på dessa börser.

PCAOB-revisioner är dyrare än US-GAAP-revisioner.