Esti aici

QUARA
Posteaza comentariu

SECURITATURILE OFERITE NU SUNT ÎNREGISTRATE ÎN CONFORMITATE CU ACTUL DE VALORIFICARE A ACESTORA DIN 1933, MODIFICAT ("ACT") SAU DE ORIUNE DIN DOMENIUL VALORILOR MOBILIARE SAU ALE ACESTEI BILANȚE ȘI SUNT OFERITE ȘI VÂNDUTE ÎN RESPECTAREA EXCEPȚIILOR DIN CERINȚELE DE ÎNREGISTRARE A ACTULUI ȘI DEPOZITELE DE STAT sau LEGEA ALBASTRĂ. Prin urmare, valorile mobiliare nu pot fi vândute sau transferate în alt mod, cu excepția faptului că acestea respectă actul. În plus, valorile mobiliare nu pot fi vândute sau transferate în alt mod, cu excepția cazului în care se aplică valorile mobiliare de stat aplicabile sau legilor privind cerul albastru. SECURITĂȚILE NU AU FOST APROBATE SAU DISPROVATE DE SEC, DE ORICE COMISIE DE VALORI DE STAT SAU DE ALT AUTORITATEA DE REGLEMENTARE SAU NU AU FOST FĂCUT ORICE ORIGINARE DIN MERITELE ACESTEI OFERTE SAU ADECVAREA SAU PRECIZIA ALTE MATERIALE SAU A INFORMAȚIILOR DISPONIBILE PENTRU SUBSCRIER ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTA OFERARE. ORICE REPREZENTARE LA CONTRAREA ESTE NELIMITARĂ.

VALORILE DE VALORIFICARE POT FI ACORDATE NUMAI DE PERSOANE CARE SUNT "INVESTITORI ACREDITAT" (CARE TERMENUL ESTE DEFINAT ÎN SECȚIUNEA 501 A REGULAMENTULUI D PROMULAT ÎN ACT).

MATERIALELE DE OFERTE POT CONȚINE DECLARAȚII REFERITOARE LA PREVEDERI ȘI INFORMAȚII PRIVIND, ALIMENTAREA, ALTE LUCRĂRI, COMPANIEI, PLANULUI ȘI STRATEGIEI DE AFACERI ȘI A INDUSTRIEI LOR. ACEASTĂ DECLARAȚII PRIVIND FORMULAR SUNT PE BAZA DE CREDINȚI ALE ASUMĂRILOR ȘI A INFORMAȚIILOR CURENTE PENTRU MANAGEMENTUL COMPANIEI. Când se folosește în materialele oferite, cuvintele "ESTIMATE", "PROJECT", "BELIEVE", "ANTICIPATE", "INTEND", "EXPECTATE" ȘI EXPRESII SIMILARE SUNT DESTINATE IDENTIFICĂRII DECLARAȚIILOR CARE CONȚIN FORMULARE. ACEASTĂ DECLARAȚII REFLECTĂ VENITURILE CURENTE ale MANAGEMENTULUI CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE VIITOARE ȘI SUNT OBLIGAȚIILE RISCURILOR ȘI A UNORITĂȚILOR CARE AU FOST RESPECTATE REZULTATELE ACTUALE ALE COMPANIEI DE DIFUZARE MATERIALĂ DE LA CELE PREVĂZUTE ÎN PREZENTELE DECLARAȚII. INVESTITORII SUNT PREVENIȚI SĂ NU PUNE ÎN VEDERE RELAȚIILE NECESARE PRIN ACESTE DECLARAȚII DE CĂTRE VIZITARE, CARE DECLAREAZĂ NUMAI DUPĂ DATA LA CARE SUNT FĂCUTE. SOCIETATEA NU EXISTĂ NICIO OBLIGAȚIE DE REVIZUIREA SAU A ACTUALIZĂRII ACESTEI DECLARAȚII DE REFERINȚĂ PENTRU REFLECTAREA EVENIMENTELOR SAU A CIRCUMSTANȚELOR DUPĂ ACEASTĂ DATĂ SAU A REFLECTĂ EVOLUȚIA EVENIMENTELOR UNANUMPUTATE.