Esti aici

Post Ofertă Obligatii de raportare SEC A + SEC

Rețineți că cerințele de raportare descrise mai jos se aplică companiilor care își completează oferta Reg A +, și le faceți nu pe NASDAQ, NYSE sau OTCQX. (Atunci când companiile folosesc Reg A + pentru a lista pe NASDAQ sau NYSE, o dată pe listă, aceștia trebuie să furnizeze audituri trimestriale la nivelul PCAOB).

Cei care sunt listați pe QX sunt obligați să facă rapoarte financiare de gestiune trimestrială, dar trebuie doar să efectueze un audit anual la nivelul US-GAAP.

Companiile care își completează Reg A + și nu sunt listate nicăieri (sau lista din OTCQB) au obligațiile de raportare descrise mai jos.

Formular 1-K - Raport anual

Rapoartele anuale privind formularul 1-K solicită divulgarea și discutarea informațiilor privind operațiunile de afaceri, tranzacțiile cu părțile afiliate, datele privind compensațiile, proprietatea efectivă a titlurilor cu drept de vot, identificarea directorilor, a directorilor executivi și a angajaților semnificativi, discuțiile și analizele de conducere (MD & A) situațiile financiare auditate pentru anul încheiat (la nivelul US-GAAP). Raportul anual trebuie să includă informații actualizate despre Ofertele Regulamentului A + desfășurate în anul acoperit.

Formularul 1-K trebuie depus în termen de 120 de zile după încheierea exercițiului fiscal al emitentului.

Formularul 1-SA - Raport semestrial

Rapoartele semestriale privind formularul 1-SA necesită prezentarea și discutarea situațiilor financiare care acoperă perioada de șase luni aplicabile, inclusiv MD & A. Nu este necesar un audit privind situațiile financiare incluse într-un formular 1-SA.

Formularul 1-SA trebuie depus în termen de 90 zile după sfârșitul primelor șase luni ale anului fiscal al emitentului.

Formular 1-U - Raport curent

Emitenții trebuie să dezvăluie următoarele:

  • Modificări fundamentale.
  • Falimentul sau împrumutul.
  • Modificarea materială a drepturilor deținătorilor de garanții.
  • Modificări în contabilul de certificare al emitentului.
  • Anumite vânzări neînregistrate de titluri de capital.
  • Modificări în Controlul Emitentului.
  • Plecarea ofițerilor cheie.

Formularul 1-U trebuie depus în zilele lucrătoare 4 după eveniment.

Formularul 1-Z - raport de ieșire

Atunci când o Nivelul 1 emitentul încheie regula lui A +, este necesar să depună un formular 1-Z care să precizeze cantitatea de capital colectată, printre altele.

Reg A + Nivelul 2 emitenților nu li se solicită să depună un raport 1-Z după finalizarea ofertei.

Formularul 1-Z trebuie depus în termen de 30 (de) zile după terminarea sau finalizarea unei oferte de tip A + Tier 1.

Continut Asemanator:

Pot renunța la raportarea rezultatelor pentru compania mea finanțată de Tier 2 după ofertă?

Reg A + lichiditatea a fost explicată pentru insideri și investitori

Cât costă o ofertă a Regulamentului A +?

Nu este vorba despre consultanță juridică.