Esti aici

Câți investitori sunt autorizați în Regulamentul A +?

Câți investitori sunt autorizați în Regulamentul A +?

Reg A + oferă o scutire pentru valorile mobiliare emise într-o ofertă Tier 2 din cerințele de înregistrare din Secțiunea 12 (g) din Actul de schimb, atâta timp cât emitentul (societatea care comercializează acțiunile) utilizează un agent de transfer înregistrat pentru ofertă, rămâne supus și curent în obligațiile de raportare Tier 2 SEC și a avut un flotant public de mai puțin de $ 75 milioane de euro de la cea mai recentă perioadă finală semestrială (sau pentru un emitent fără un flotant public, venituri anuale mai mici de $ 50 milioane de cel mai recent încheiat an fiscal).

Fără această exceptare, secțiunea 12 (g) ar solicita altfel emitentului să respecte obligațiile de raportare a societăților publice atunci când o categorie de titluri de capital este deținută cu o valoare mai mare de 500 titularii care nu sunt investitori acreditați sau care nu au primit titlurile în baza unui plan de compensare. Un emitent care depășește atât pragul de flotant public sau pragul de venit, cât și pragul titularului 12 (g) al 500 (g) ar fi acordat doi ani perioadă de tranziție înainte de a fi obligat să-și înregistreze valorile mobiliare în conformitate cu secțiunea 12 (g). Aceasta ar fi o înregistrare publică S1.