Du er her

Reservasjon av investeringer

Takk for din interesse for Skydrop ™

Skydrop ™ aksepterer reservasjoner for tilbud i henhold til Tier II i regel A. Ingen penger eller annen vederlag blir forespurt, og hvis den sendes som svar, vil den ikke bli akseptert. Ingen salg av verdipapirer vil bli foretatt eller forpliktelse til kjøp akseptert inntil Kvalifisering av tilbudserklæringen fra Securities and Exchange Commission ("Kommisjonen") og godkjenning av enhver annen nødvendig myndighet eller myndighet. En reservasjon er ikke bindende og innebærer ingen forpliktelse eller forpliktelser av noe slag. Ingen tilbud om å kjøpe verdipapirer kan aksepteres, og ingen del av kjøpesummen kan mottas uten utbudserklæring som er kvalifisert av Kommisjonen.