Du er her

Reservasjon av investeringer

Takk for din interesse for Radiant Pain Relief Centers

Radiant Pain Relief Centers aksepterer reservasjoner for et tilbud under Tier II i regel A. Ingen penger eller andre hensyn blir tilbudt, og hvis de sendes som svar, vil det ikke bli akseptert. Ingen salg av verdipapirer vil bli foretatt eller forpliktelse til kjøp akseptert inntil Kvalifisering av tilbudserklæringen fra Securities and Exchange Commission ("Kommisjonen") og godkjenning av enhver annen nødvendig myndighet eller myndighet. En reservasjon er ikke bindende og innebærer ingen forpliktelse eller forpliktelser av noe slag. Ingen tilbud om å kjøpe verdipapirer kan aksepteres, og ingen del av kjøpesummen kan mottas uten utbudserklæring som er kvalifisert av Kommisjonen.