Du er her

Når utløper revisjonen for et Reg A + tilbud?

Når utløper min revisjon for et Reg A + tilbud? Hvor lenge etter at du har startet tilbudsprosessen, har du til revisjonen du har arkivert, utløper.

Regnskapet kan ikke være mer enn 9 måneder gammel. For eksempel vil en desember 31 årsregnskap bli foreldet i slutten av september året etter.

Det punktet du måler om økonomien er foreldet er på tidspunktet for (hver) Form 1-A SEC-arkivering og på tidspunktet for SEC-kvalifisering.