Du er her

Hva er det minste investeringsbeløpet per investor i et regulativ A Plus-tilbud?

Hva er minimum tillatt beløp per investor i et regulativ A + tilbud?

Med et lavere minimum vil tilbudet være attraktivt for flere investorer. Og som registrerte investeringsrådgivere involverer og investerer kundens besparelser i Reg A + tilbud, vil de trenge et lavt minimum, slik at de kan spre kundens eksponering over en rekke selskaper.

Vi anbefaler at du stiller et lavt minimum slik at de fleste forbrukere kan investere. Hvis du setter ditt minimum høyt, vil du slå av mange mennesker, og det kan gjøre forskjellen mellom suksess og fiasko i tilbudet ditt. Et selskap vi følger har minst $ 95 - dette er flott for å øke investorens appell.

Dette er ikke det samme som prisen på tilbudet ditt selvfølgelig.

Det er en rekke faste kostnader per investor som gjør det økonomisk uattraktivt å oppfordre investorer til å investere svært små beløp.