Je bent hier

Reservering van Investeringen

Bedankt voor uw interesse in Radiant Pain Relief Centers

Radiant Pain Relief Centers accepteert reserveringen voor een Aanbieding onder Tier II van Verordening A. Er wordt geen geld of andere vergoeding gevraagd en als het wordt verzonden, wordt het niet geaccepteerd. Er vindt geen verkoop van effecten plaats of acceptatie tot aankoop is geaccepteerd tot de kwalificatie van de biedingsverklaring door de Securities and Exchange Commission (de 'Commissie') en goedkeuring van enige andere vereiste overheid of regelgevende instantie. Een reservering is niet bindend en impliceert geen enkele verplichting of verplichting. Geen aanbod om effecten te kopen kan worden aanvaard en geen enkel deel van de aankoopprijs kan worden ontvangen zonder een door de Commissie gekwalificeerde Aanbiedingsverklaring.