Anda berada di sini

Syarat-syarat Penggunaan

 

Syarat-syarat Penggunaan

FundAthena, Inc., sebuah syarikat Delaware yang menjalankan perniagaan sebagai "Modal Jalan Manhattan" ("Manhattan Street Capital"Atau" MSC "), membawa para pelabur dan syarikat (" Syarikat "atau" Syarikat ") mencari modal pertumbuhan. Pada platform laman web ini ("platform") Syarikat yang ekuiti pertumbuhan boleh menyiarkan maklumat tentang perniagaan mereka, pelan pengumpulan dana dan memberi nilai serta mendapatkan maklum balas dan kepentingan ujian daripada bakal pelabur dan penasihat industri yang mereka boleh gunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan padang pengumpulan dana dan persembahan mereka sebelum memfailkan dokumentasi persembahan mereka dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Persekutuan ("SEC") Di bawah Peraturan Baru A + ("Reg A +"), Yang membolehkan pelabur semua latar belakang kewangan dan pengalaman pelaburan untuk mengambil bahagian dalam pelaburan pasaran modal. MSC juga membantu syarikat membuat penawaran Reg D 506C yang terhad kepada pelabur terakreditasi dan tawaran Reg S yang terhad kepada pelabur bukan AS.

Sama ada anda adalah pelabur yang berpotensi, Syarikat mencari modal, pelawat biasa atau pengguna berdaftar Platform, penggunaan Platform anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat berikut ("Syarat-syarat Penggunaan"), Dan juga Dasar Privasi Manhattan Street Capital, Terma Rugi Rugi di bawah dan peraturan operasi lain, kelayakan minimum dan peringatan yang disiarkan di seluruh Platform atau dikemukakan kepada anda secara individu semasa penggunaan Platform anda (secara kolektif, "Terma yang telah ditetapkan"). Terma yang Disepakati mengawal penggunaan Platform dan Manhattan Street Capital berhak untuk mengemas kini atau mengganti Terma Setuju pada bila-bila masa tanpa notis dan anda dinasihatkan untuk meninjau Terma yang Setuju untuk sebarang perubahan apabila anda melawat Platform walaupun anda belum menerima pemberitahuan perubahan seperti yang anda terikat oleh mereka walaupun anda tidak mengkaji semula mereka. Tontonan dan penggunaan Platform selepas perubahan itu merupakan penerimaan anda terhadap Terma yang Setuju dan sebarang perubahan terhadap istilah tersebut. Jika pada bila-bila masa anda tidak mahu terikat dengan Syarat yang Serta Setuju, anda harus keluar dan berhenti menggunakan Platform dengan segera.

Penggunaan Platform yang Bertujuan

Manhattan Street Capital menyediakan pasaran yang membolehkan perniagaan mencari nasihat pertumbuhan dan modal, individu dan firma yang mencari peluang pelaburan dan penasihat yang berusaha untuk menyokong syarikat-syarikat yang berkembang untuk berkumpul di satu tempat dan menggunakan teknologi canggih dan kemajuan revolusioner dalam peraturan SEC untuk memupuk perniagaan dan peluang kewangan. Syarikat yang mencari maklum balas boleh menyiarkan maklumat mengenai matlamat perniagaan dan penggalangan dana mereka di Platform untuk orang lain untuk melihat dan menilai dan penyertaan tersebut tidak bermaksud bahawa Syarikat telah menawarkan atau bersetuju untuk melengkapkan penawaran.

Manhattan Street Capital adalah tidak ejen peniaga broker atau penempatan. Tidak ada masa yang ditawarkan Manhattan Street Capital, broker, memberi nasihat, membeli, menjual atau sebaliknya berurusniaga dalam sekuriti yang dikawal selia oleh SEC atau undang-undang persekutuan atau negeri. Manhattan Street Capital tidak menerima, memegang atau memindahkan wang tunai atau sekuriti. Manhattan Street Capital tidak menjamin bahawa Syarikat yang mencari pelaburan akan mencapai sebarang tahap pengumpulan dana atau bahawa sebarang penawaran yang dicadangkan akan memenuhi syarat di bawah undang-undang sekuriti persekutuan dan negeri yang berkenaan.

Manhattan Street Capital bukan penasihat kewangan peribadi. Manhattan Street Capital, sama ada melalui Platform atau sebaliknya, tidak memberi nasihat kewangan peribadi, pinjaman atau kredit, perbankan, penarafan kredit pengguna, keputusan kredit, produk kewangan, akaun pembrokeran, insurans, nasihat cukai, nasihat undang-undang, atau perkhidmatan kewangan atau undang-undang apa-apa jenis. Walaupun dipaparkan di Platform, melainkan dinyatakan secara nyata sebaliknya, Manhattan Street Capital tidak memberikan pengesahan kepada atau untuk mana-mana penasihat / Syarikat yang mencari peluang modal atau pelaburan.

Manhattan Street Capital tidak menjamin sebarang hasil kepada sesiapa pun. Semua pengguna Platform bertanggungjawab membuat keputusan mereka sendiri untuk menggunakan Platform dan untuk apa-apa aktiviti yang diambil di Platform, termasuk tanpa had mendaftar, menyiarkan maklumat mengenai Syarikat mereka dan sebarang pembiayaan yang dicadangkan, menyimpan pelaburan, membuat pelaburan atau sebaliknya.

Pendaftaran pengguna

Anda boleh melayari Platform tanpa menjadi pengguna berdaftar, namun ciri-ciri tertentu hanya boleh diakses oleh pengguna berdaftar. Sekiranya anda menerima Terma Setuju bagi pihak sesebuah organisasi atau entiti, dan bukannya dalam kapasiti individu, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk menerima Terma yang Setuju pada organisasi atau entiti itu dan mengikatnya kepada Terma-terma Setuju (dalam yang mana, rujukan kepada "anda" dan "anda" dalam Terma ini, kecuali dalam ayat ini, merujuk kepada organisasi atau entiti itu).

Hanya orang sebenar pada atau di atas umur 18 boleh mendaftar untuk akaun dan menggunakan Platform. Pendaftaran untuk akaun di Platform tidak mewujudkan komitmen atau kewajipan kepada pengguna berdaftar untuk membuat apa-apa pelaburan atau mencari apa-apa pelaburan. Semua maklumat yang anda berikan kepada Platform mestilah benar, tepat dan lengkap dalam semua aspek material. Proses pendaftaran kami mungkin menggunakan teknologi pengesahan pihak ketiga, termasuk yang disediakan oleh laman media sosial pihak ketiga, untuk cuba mengesahkan kelayakan anda untuk menggunakan Platform. Manhattan Street Capital boleh menolak sebarang permohonan untuk mendaftarkan individu atau organisasi atau entiti untuk kegagalan untuk mencapai pengesahan melalui kaedah yang ada atau selainnya memenuhi keperluan pendaftaran Manhattan Street Capital.

Pendaftaran anda dan penggunaan mana-mana tapak pihak ketiga adalah tertakluk kepada terma dan syarat dan dasar laman web tersebut dan Modal Jalan Manhattan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kemusnahan yang disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan tapak tersebut, termasuk apabila kemudaratan itu boleh atau tidak mempengaruhi akaun anda di Platform ini atau penggunaan Platform. Sekiranya anda ingin mencabut akaun Platform anda dari akaun pengesahan anda, sila ikuti arahan yang disediakan di Platform atau hubungi jabatan khidmat pelanggan kami. Pemotongan sedemikian mungkin mengakibatkan ketidakupayaan anda untuk mengakses akaun anda.

Kewajipan Akaun Berdaftar

Pengguna berdaftar akaun bernama adalah satu-satunya orang yang boleh menggunakan akaun itu dan ia tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Sekiranya anda adalah orang yang mengawal halaman Tawaran Syarikat, anda boleh memindahkan tanggungjawab untuk halaman tersebut kepada individu lain melalui mekanisme yang disediakan di Platform atau dengan menghubungi perkhidmatan pelanggan. Jika anda mewakili firma yang mempertimbangkan atau menguruskan pelaburan pada Platform atau menyediakan khidmat nasihat, wakil pengganti anda mesti mendaftar untuk akaunnya sendiri dan menubuhkan apa-apa pautan dari akaun itu yang boleh didapati di laman web ini kepada firma.

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan anda dan untuk mengubah kata laluan anda secara berkala untuk mengekalkan keselamatan. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan bahawa nama pengguna atau kata laluan anda mungkin telah dikompromikan dan mengesyaki bahawa akses yang tidak dibenarkan ke akaun anda atau Platform telah berlaku, anda mesti segera menghubungi khidmat pelanggan Manhattan Street Capital melalui kaedah yang selamat (yang mungkin tidak melalui akaun Platform anda ).

Had Penggunaan Kandungan

Anda menggunakan Platform dan videonya, webinar, imej, maklumat grafik, peringatan, teks, artikel, penilaian, senarai semak, bentuk, penarafan, reka bentuk, data, kod sumber, analisis, foto, perisian, tanda dagangan, hak cipta, dan maklumat lain ( "Kandungan") Hanya boleh digunakan untuk tujuan sah dan tujuan yang diperakui secara nyata oleh Manhattan Street Capital. Jika anda mengakses Platform ini dari luar Amerika Syarikat, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang bidang kuasa khusus anda, dan juga sekatan yang mungkin dikenakan oleh jabatan kerajaan Amerika Syarikat. Apa-apa penggunaan yang salah atau penggunaan tanpa kebenaran Platform dan Kandungannya, atau pelanggaran Syarat-syarat yang Setuju yang lain boleh melanggar Undang-undang yang Berkenaan (lihat di bawah), termasuk tanpa had peraturan SEC dan undang-undang sekuriti negeri yang terpakai, undang-undang hak cipta (termasuk Akta Hak Cipta Millennium Digital) undang-undang tanda dagangan, undang-undang privasi, undang-undang publisiti, kecurian identiti dan statut dan peraturan komunikasi, yang mana Manhattan Street Capital diberi kuasa untuk menamatkan akaun dan akses kepada Platform pada bila-bila dan tanpa notis dan melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan pihak lain yang berminat, seperti pemilik harta intelek yang dituntut. Lihat Dasar Privasi Manhattan Street Capital untuk maklumat lanjut.

Sekalipun Kandungan atau aktiviti tersebut tidak melanggar Undang-undang yang Berkenaan, anda dilarang untuk menghantar atau menghantar apa-apa bahan di atau melalui Platform yang, dalam pendapat tunggal Street Manhattan Street, adalah atau boleh menyinggung, penipuan, menyalahi undang-undang, mengancam, tidak jujur, , fitnah, lucah, skandal, keradangan, pornografi atau profan, merupakan kerjasama anti-persaingan atau pelanggaran antitrust, atau apa-apa bahan yang boleh membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau melanggar undang- . Manhattan Street Capital sepenuhnya akan bekerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan Manhattan Street Capital untuk mendedahkan identiti sesiapa yang menyiarkan apa-apa maklumat atau bahan pada Platform.

Dengan mengepos Kandungan pada Platform, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk menjadikan Kandungan tersedia di Platform dan mengakui bahawa semua penyiaran di Platform tidak bersifat rahsia dan tersedia untuk tontonan awam.

Calon Akaun Pelabur

Mana-mana orang atau entiti yang sedang mempertimbangkan membuat atau membuat tempahan pelaburan dengan Syarikat yang menyiarkan pelan penggalangan dana di Platform, atau, selepas pelan penggalangan dana menjadi penawaran yang berkelayakan di bawah peraturan SEC, membuat pelaburan, adakah ia di risiko sendiri. Semua pelaburan membawa risiko bahawa anda mungkin kehilangan beberapa atau semua pelaburan anda. Tiada Kandungan di Platform adalah pengganti untuk melakukan usaha wajar anda sendiri, melaksanakan penghakiman yang baik dan mendapatkan nasihat kewangan, pelaburan, cukai atau undang-undang daripada profesional yang berkelayakan dan berlesen dengan pengetahuan mengenai keadaan peribadi anda. Mana-mana wakil kewangan, undang-undang atau cukai berdaftar atau firma yang bekerja untuk atau dengan Manhattan Street Capital atau berkomunikasi dengan anda atau pengguna secara umum melalui Platform bukan penasihat peribadi anda dan tidak mempunyai pengetahuan tentang keadaan peribadi anda dan apa-apa yang mereka hantar adalah untuk tujuan maklumat hanya dan mungkin tidak tepat kepada situasi anda dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan bergantung pada Kandungan pada Platform dalam membuat keputusan peribadi tentang pelaburan atau potensi akibat undang-undang, cukai atau kewangan pelaburan sedemikian. Anda digalakkan mendapatkan nasihat profesional peribadi daripada profesional yang berkelayakan dan berlesen.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. Walaupun anda mungkin ditanya mengenai identiti anda, keadaan kewangan individu dan pengalaman pelaburan dan kecanggihan semasa penglibatan anda dengan Platform, Manhattan Street Capital dan penasihat dan vendornya tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan kebenaran maklumat yang anda berikan walaupun anda mengesahkan kepada kebenarannya atau menjalani kajian kesesuaian. Sama ada anda seorang "Pelabur yang Terakreditasi", seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang sekuriti, atau pelabur yang tidak terakreditasi, atau pelabur institusi, Manhattan Street Capital dan Syarikat yang mencari pelaburan bergantung kepada perwakilan anda berkenaan dengan pengalaman pelaburan anda, status kewangan anda dan kelayakan anda untuk melabur. Anda boleh, secara peribadi, bertanggungjawab secara peribadi untuk penipuan, kecuaian dan tindakan buruk lain yang mungkin timbul daripada sebarang pernyataan palsu yang anda buat.

Akaun Syarikat

Syarikat-syarikat yang menubuhkan Tawaran di Platform atau yang menggunakan perisian pelaburan yang termasuk dalam Platform untuk mencari atau memproses pelaburan atau pinjaman atau mendapatkan maklum balas, termasuk tempahan atas pengumpulan dana potensi dan penawaran potongan sekuriti untuk pembelian terikat untuk mematuhi Terma ini . Syarikat melalui posting atau mempunyai jawatan pihak ketiga Kandungan bagi pihak Syarikat menyediakan Manhattan Street Capital dan sekutunya sebagai lesen kekal, tidak boleh dibatalkan dan tidak eksklusif kepada Kandungan. Pekerja Syarikat lain dan penasihat dengan akaun boleh menguruskan kandungan pada halaman Syarikat. Individu tersebut bertanggungjawab dan mesti menerima, membaca dan memahami semua dasar, prosedur, arahan dan komunikasi dari Manhattan Street Capital. Tiada individu sedemikian boleh menjadi individu yang dilarang membuat tawaran sekuriti di Amerika Syarikat atau negara tempat tinggal. Individu yang berdaftar dan Syarikat bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Kandungan yang mereka pos di Platform, termasuk sebarang perubahan pada Kandungan yang dibuat oleh pekerjanya dan penasihatnya. Setiap individu berdaftar mesti mendedahkan gabungan dan kepentingan mereka dalam Syarikat dalam apa-apa Kandungan, pos atau penarafan yang mereka buat di Platform berkenaan dengan Syarikat mereka dan menawarkan, termasuk halaman di luar halaman Syarikat. Semua Kandungan yang dipaparkan di Platform mesti benar, tepat dan lengkap dalam semua aspek material. Manhattan Street Capital tidak diwajibkan untuk membuat pra-skrin, polis, menyunting atau memantau Kandungan yang diposkan ke laman web oleh pengguna. Sekiranya Kandungan didapati melanggar undang-undang atau penipuan, Kandungan dan keseluruhan halaman Syarikat boleh dikeluarkan oleh Manhattan Street Capital tanpa notis. Kandungan tidak boleh diposkan semula sehingga diperbetulkan. Sekiranya dipercayai tidak dapat dikesan oleh Manhattan Street Capital atau penasihatnya, individu berdaftar dan Syarikat mungkin dilarang daripada Platform.

Perkhidmatan pemprosesan pembayaran untuk Syarikat di Capital Street Manhattan disediakan oleh Stripe dan tertakluk kepada Perjanjian Akaun Jalur Terhubung, yang merangkumi Syarat Perkhidmatan Jalur (secara kolektif, "Perjanjian Perkhidmatan Stripe"). Dengan terus beroperasi sebagai Syarikat di Manhattan Street Capital, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian Perkhidmatan Stripe, kerana perkara yang sama dapat dimodifikasi oleh Stripe dari semasa ke semasa. Sebagai syarat Manhattan Street Capital membolehkan perkhidmatan pemprosesan pembayaran melalui Stripe, anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap tentang Manhattan Street Capital mengenai anda dan perniagaan anda, dan anda memberi kebenaran kepada Manhattan Street Capital untuk membagikannya dan maklumat transaksi yang berkaitan dengan penggunaan pembayaran anda perkhidmatan pemprosesan yang disediakan oleh Stripe.

Semua Syarikat yang ingin menyiarkan Kandungan di laman web ini tentang pelan perniagaan dan penggalangan dana mereka, serta pegawai dan pengarah mereka, mesti memohon kelayakan dan tertakluk kepada keperluan pengesahan tertentu yang perlu mereka bekerjasama. Manhattan Street Capital boleh meminta maklumat tambahan untuk menjadi tuan rumah laman Syarikat anda di Platform. Syarikat dinasihatkan untuk berunding dengan penasihat undang-undang yang sesuai dan berkelayakan sebelum membuat atau mendaftarkan sebarang tawaran.

Setiap Syarikat dan individu berdaftar yang dikaitkan dengan dan menyiarkan untuk Syarikat bertanggungjawab semata-mata untuk kandungan Kandungan Syarikat tersebut di Platform dan, dengan mendaftar dengan Platform dan mengepos Kandungan pada Platform mewakili dan menjamin bahawa: (i) dia / dia mempunyai dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, peraturan, ordinan, pertimbangan, dekri, injunksi, penghargaan timbang tara atau perintah mana-mana agensi kerajaan, pihak berkuasa dan badan kawal selia atau mana-mana orang yang diberi kuasa untuk menjalankan apa-apa pentadbiran, kehakiman, eksekutif, perundangan, , kuasa atau kuasa pihak berkuasa pengawalan atau cukai ("Perundangan berkaitan"); dan (ii) Kandungan tersebut tidak mengandungi kenyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak menyatakan fakta material yang perlu dinyatakan atau perlu untuk membuat kenyataan sedemikian tidak mengelirukan memandangkan keadaan di mana ia dibuat. Syarikat, selanjutnya, bertanggungjawab dan akan mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan kesesuaian mana-mana bakal pelabur.

Bayaran Platform dan Terma Pembayaran

Penggunaan Platform mungkin tertakluk kepada yuran atau caj tertentu (secara kolektif "Yuran"). MSC akan memfailkan perniagaan anda untuk bayaran kerana menggunakan maklumat hubungan yang anda berikan kepada Modal Jalan Manhattan. Pembayaran segera bayaran mengikut terma pembayaran diperlukan untuk mengekalkan penyenaraian langsung Syarikat anda di Platform. Semua Bayaran tidak boleh dikembalikan. Penalti boleh dikenakan untuk pembayaran lewat. Kos perkhidmatan pihak ketiga yang ditanggung bagi pihak Syarikat oleh MSC akan dibayar oleh Syarikat. Anda harus menyemak di sini untuk perubahan kepada bayaran untuk terus dikemas kini. Bayaran Manhattan Street Capital yang sedang digunakan dan terma pembayaran boleh didapati di: https://www.manhattanstreetcapital.com/faq/for-fundraisers/what-fee-does-manhattan-street-capital-charge.

Terma Eksklusif

Dengan menyediakan tawaran Syarikat untuk ditunjukkan atau ditawarkan melalui Manhattan Street Capital, atau RegA + Audition (TM), atau apabila pembekal perkhidmatan atau pekerja yang bekerja bagi pihak Syarikat menetapkan draf tawaran untuk Syarikat di Platform, Syarikat bersetuju bahawa untuk 12 bulan selepas penawaran Syarikat pertama dijalankan secara langsung kepada orang ramai, Syarikat tidak akan menggunakan apa-apa platform pendanaan dalam talian lain untuk menaikkan, meminta, atau memperoleh pendanaan Reg A +, Reg D atau Reg S, mana-mana yang terpakai.

Untuk tempoh pengambilan bulan 12 dengan Manhattan Street Capital, Syarikat tidak akan, dan tidak akan mengizinkan mana-mana pemegang keselamatan, sekutu, penasihat atau wakil Syarikat untuk melibatkan mana-mana pihak lain untuk melaksanakan apa-apa perkhidmatan atau bertindak dalam apa-apa kapasiti yang yang berkaitan dengan, atau setanding, kepada Tawaran tanpa kebenaran bertulis terdahulu MSC.

Sekiranya Syarikat memilih untuk mengambil pedagang broker atau pihak lain untuk mengumpul dana dalam Penawaran, dengan menggunakan cara di luar Platform MSC, Syarikat bersetuju untuk mengimbangi MSC seperti yang ditakrifkan dalam Terma dan Syarat Pembayaran Platform, seolah-olah transaksi pelaburan diproses melalui Platform MSC. Bayaran Manhattan Street Capital yang sedang digunakan dan terma pembayaran boleh didapati di: https://www.manhattanstreetcapital.com/faq/for-fundraisers/what-fee-does-manhattan-street-capital-charge.

Akaun Penasihat

Individu yang mendaftar sebagai atau bertindak sebagai penasihat, penganalisis atau orang lain pengetahuan atau yang penasihat dan penganalisis sedemikian oleh perdagangan dikehendaki mendedahkan lesen, kedudukan pemilikan dan afiliasi yang berkaitan, termasuk sama ada Syarikat adalah pelanggan, dalam semua interaksi dengan Platform dan dengan pengguna Platform lain. Penasihat dan penganalisis bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Kandungan yang mereka hantar dan sebarang nasihat atau analisis yang mereka berikan kepada syarikat klien mereka atau kepada pengguna Platform. Manhattan Street Capital tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk Kandungan yang dipos oleh pihak ketiga.

Penamatan Akaun

Manhattan Street Capital boleh menangguhkan atau menamatkan akaun anda dan kemampuan anda untuk menggunakan Platform pada bila-bila masa untuk sebarang sebab yang sah dan Manhattan Street Capital tidak bertanggungjawab terhadap sebarang bahaya yang mungkin disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, oleh penggantungan atau penamatan tersebut, termasuk tanpa kehilangan peluang untuk mendapatkan pelabur, menyelesaikan pengumpulan dana atau apa-apa yuran atau keuntungan yang anda tidak capai.

Rizab Pelaburan Saya

Menunjuk petunjuk "Rizab Pelaburan Saya" dengan halaman Syarikat tidak melibatkan sebarang kewajiban atau komitmen dalam apa jua bentuk. Tiada wang atau pertimbangan lain yang diminta atau diterima. Tawaran untuk membeli sekuriti atau membayar sebahagian daripada harga belian tidak boleh diterima untuk apa-apa pelaburan dalam syarikat yang membuat tawaran A + Peraturan sehingga dokumen penawaran Borang 1-A yang difailkan oleh syarikat berkenaan layak oleh SEC untuk pelaburan itu dan melalui pendaftaran entiti. Anda boleh menarik balik tempahan pelaburan anda pada bila-bila masa sehingga tawaran yang sah bagi jualan sekuriti dibuat dan diterima selepas SEC menawarkan tarikh kelayakan. Semasa anda menyimpan tempahan, anda akan dimaklumkan jika pemfailan dengan SEC dibuat untuk sebuah syarikat yang anda cadangkan kemungkinan pelaburan dalam, apabila ia dipinda dan apabila ia layak. Sekiranya penyata tawaran awal atau akhir difailkan dengan SEC, ia akan disediakan untuk anda dan anda digalakkan untuk membaca tawaran sepenuhnya kerana ia akan memberikan anda maklumat yang lebih terperinci tentang syarikat, terma dan syarat sebarang potensi tawaran dan risiko, ketidakpastian dan masa yang berkaitan dengan mana-mana tawaran yang berpotensi.

Pemilikan & Penggunaan Platform dan Kandungan

Seluruh Platform dan semua hak harta intelek yang berkaitan dengan Platform milik Manhattan Street Capital. Hak harta intelek yang berkaitan dengan Kandungan yang diposkan oleh Syarikat dan atau penasihat, dan dilesenkan ke Manhattan Street Capital di bawah ini, tergolong dalam pemberi lesen yang berkenaan.

Anda bersetuju bahawa Kandungan tidak boleh disalin, diterbitkan, diedarkan, diterbitkan semula, dipaparkan, dihantar, atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari pegawai Manhattan Street Capital atau pemberi lesen yang berkenaan. Anda tidak boleh mengubah suai, mengambil bahagian dalam penjualan atau pemindahan, atau membuat apa-apa karya terbitan berdasarkan mana-mana bahagian dari semua Kandungan. Menggunakan Kandungan, termasuk dengan menghubungkan, membingkaikan, atau mencerminkan untuk tujuan apa pun, adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan bertulis daripada seorang pegawai Modal Jalan Manhattan.

Pendapat yang dinyatakan, atau bahan yang muncul, di laman web ini tidak dikongsi atau diendorskan oleh Manhattan Street Capital dan Manhattan Street Capital tidak boleh dianggap sebagai penerbit pendapat atau bahan tersebut. Harap maklum bahawa Manhattan Street Capital tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi, atau Kandungan, pihak ketiga. Evaluasi keselamatan dan kepercayaan mana-mana laman web lain yang berkaitan dengan Platform dan penasihat yang anda akses melalui Platform ini sebelum mendedahkan sebarang maklumat peribadi kepada mereka. Manhattan Street Capital tidak akan menerima apa-apa tanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua cara, walau apa pun disebabkan, akibat dari interaksi anda dengan pihak ketiga.

Semua pemberi lesen Kandungan memberi waran ke Manhattan Street Capital bahawa mereka mempunyai hak penuh untuk berkongsi Kandungan di Platform dan dengan Manhattan Street Capital dan mana-mana pengguna lain Platform. Syarikat-syarikat yang mencari pelaburan semata-mata bertanggungjawab terhadap Kandungan yang mereka hantar dan tanggapan yang mereka berikan. Modal Jalan Manhattan boleh, tetapi tidak dikehendaki, menggantung atau menamatkan mana-mana pengguna dan mengalih keluar Kandungannya jika Manhattan Street Capital mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa pendaftaran dan apa-apa Kandungan tidak benar, tidak tepat, tidak semasa atau tidak lengkap. Manhattan Street Capital tidak mengesahkan maklumat untuk ketepatan atau hak pemilikan atau sama ada ia adalah semasa. Manhattan Street Capital dengan jelas menafikan sebarang tanggungjawab dan semua jaminan ketepatan, kebenaran dan kesempurnaan maklumat yang disiarkan.

Ketersediaan Platform

Manhattan Street Capital tidak menjamin Platform, Kandungannya atau sebarang perkhidmatan yang disediakan atau ditawarkan di Platform atau apa-apa kandungan atau perkhidmatan yang anda perolehi melalui penggunaan Platform anda (seperti menyewa penasihat atau membuat keputusan pelaburan) akan terganggu, tepat pada masanya , atau virus atau kesilapan percuma. Manhattan Street Capital dan penasihatnya tidak menjamin bahawa mana-mana kewangan, undang-undang, cukai atau profesional lain yang anda perlukan akan tersedia atau memenuhi jangkaan anda atau dapat menangani semua masalah yang mungkin anda raih atau menghendaki. Anda bersetuju untuk tidak mengubah, merosakkan, mengganggu, melumpuhkan, mengatasi, mengganggu, mengubah atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi, keselamatan atau penyelenggaraan Platform atau hak atau penggunaan dan kesenangan Platform oleh orang lain atau entiti dalam apa jua cara. Dengan menggunakan Platform yang anda keluarkan Manhattan Street Capital, para pekerja, kontraktor, penasihat, vendor, ejen dan afiliasinya terhadap sebarang dan semua kerugian, kerosakan, dan tuntutan, dalam apa jua cara, walau apa pun yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Platform anda dan mana-mana penasihat yang anda simpan atau bergantung pada atau apa-apa keputusan pelaburan yang anda boleh buat.

Maklumat dan Pelaburan Dipilih dan Digunakan pada Risiko Anda Sendiri

Kandungan disediakan untuk tujuan pendidikan sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat profesional. Manhattan Street Capital tidak bertanggungjawab untuk pra-pemeriksaan, kepolisan, pengeditan atau pemantauan Kandungan yang diposkan ke laman web oleh pengguna. Kerana Kandungan hanya menyediakan liputan umum kawasan subjek tanpa mempertimbangkan situasi kewangan individu atau kerumitan dalam undang-undang yang mungkin berlaku kepada anda, sebelum bertindak pada mana-mana Kandungan, anda harus berunding dengan profesional yang kompeten yang boleh menasihati anda tentang objektif kewangan tertentu anda. Apa-apa tindakan yang anda ambil pada Kandungan atau kerana menggunakan laman web ini adalah pada risiko anda sendiri.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menggunakan penghakiman anda sendiri menggunakan Platform, termasuk menentukan profesional kewangan yang hendak disewa dan apa produk dan perkhidmatan yang anda boleh gunakan dan beli. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pemilihan mana-mana penasihat atau pelaburan, walaupun penasihat atau Syarikat yang mencari pelaburan dipaparkan sebagai penaja Kandungan. Syarikat yang mencari pelaburan, pelabur, dan penasihat pada Platform bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maklumat yang mereka sediakan di laman web ini dan kepada anda, dan untuk perkhidmatan dan produk yang mereka sediakan. Manhattan Street Capital tidak bertanggungjawab untuk menjalankan mana-mana pihak ketiga dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan atau kos apa-apa jenis yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan dan produk sedemikian.

Anda mungkin kehilangan semua wang yang anda belanjakan dalam syarikat mencari maklum balas atau pelaburan pada Platform. Jika anda tidak mampu untuk kehilangan semua pelaburan anda, anda tidak perlu melabur.

Penafian, Pengecualian, dan Batasan Liabiliti

Platform dan Kandungannya disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagai tersedia" dan penggunaan Platform dalam apa cara semata-mata atas risiko anda sendiri. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Capital Street Manhattan:

TIDAK MENJAMIN, DAN TIDAK TERMASUK SEMUA PERWAKILAN DAN JAMINAN, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN PLATFORM DAN KANDUNGANNYA DAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL, SAMA ADA YANG DISEDIAKAN OLEH MANHATTAN STREET MODAL, SEKUTU KAMI, PELANGGAN KAMI, SYARIKAT YANG MENAWARKAN PELABURAN, ADVISORS, PELABUR ATAU LAIN-LAIN PIHAK KETIGA, TERMASUK DALAM RELASI KE MANA-MANA, KESALAHAN, ATAU PENGECUALIAN DALAM PLATFORM, KANDUNGAN ITU, KEWANGAN KEWANGAN, DAN / ATAU MARKETING MATERIALS. BEBERAPA JURISDICTIONS TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN YANG TERSIRAT, SO PENGECUALIAN DI ATAS TIDAK AKAN BERLAKU KEPADA ANDA;

TIDAK TERMASUK SEMUA LIABILITI UNTUK KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ANDA, KELEWATAN ATAU KETIADAAN PLATFORM DAN KANDUNGANNYA, TERMASUK KEHILANGAN WANG, KEGAGALAN membuat suatu PELABURAN, PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN AKAUN ANDA DAN APA-APA KEROSAKAN DISEBABKAN UNTUK ANDA KOMPUTER, PERISIAN KOMPUTER, SISTEM, PROGRAM, DAN DATA DI SINI. DI BAWAH KELEBIHAN SELESAI ATAU MODAL LENGKAP MANHATTAN ATAU AFFILIATES, PELANTIK DAN PELANTIK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN, TERMASUK KESALAHAN, KHAS, PUNITIF, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, BERTANGGUNGJAWAB, ATAU SEBARANG KERUGIAN LAIN (TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, KEUNTUNGAN YANG HILANG ATAU KESALAHAN PERNIAGAAN ) APA-APA JENIS SAMA ADA DALAM TINDAKAN AN DALAM KONTRAK, TORT, ATAU KECUAIAN YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DALAM APA-APA CARA PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN MENGGUNAKAN OLEH MANA-MANA ​​PIHAK PLATFORM, KANDUNGAN, ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN OLEH PLATFORM, ATAU BERHUBUNG DENGAN KEGAGALAN PRESTASI, kesilapan, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, COMPUTER VIRUS ATAU LINE OR SISTEM KEGAGALAN, MESKIPUN MANHATTAN STREET MODAL ADALAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, KERUGIAN, ATAU PERBELANJAAN.

Tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan yang memfitnah, menyakitkan hati atau menyalahi undang-undang bagi mana-mana pengguna Platform. Anda ubat tunggal kerana tidak berpuas hati dengan Platform adalah untuk berhenti menggunakan Platform. Jika menggunakan bahan daripada Platform mengakibatkan keperluan untuk servis, pembaikan atau pembetulan peralatan atau data, anda menganggap apa-apa kos; dan,

Sekiranya ada atau semua batasan di atas didapati tidak sah, secara keseluruhan atau sebahagian, anda bersetuju bahawa jumlah liabiliti kami untuk semua ganti rugi, kerugian, atau punca tindakan apa-apa jenis atau sifat akan terhad kepada ganti rugi pampasan dan terhad kepada setakat yang dibenarkan oleh Undang-undang yang Berkenaan.

Terma Ganti Rugi

Dengan menggunakan Platform untuk Penawaran untuk mendapatkan pelaburan atau pinjaman pada atau melalui penggunaan perisian Platform, atau untuk mendapatkan maklum balas, termasuk tempahan atas pengumpulan dana yang berpotensi dan potensi penawaran sekuriti untuk pembelian wakil Syarikat secara individu dan bagi pihak Syarikat mereka dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Manhattan Street Capital, pemegang saham, pelabur, pegawai, pengarah, pekerja, perunding, penasihat, penyedia perkhidmatan, pembekal, vendor, pengiklan, ejen ("Pihak Berkaitan") dan ahli gabungannya dan Pihak Berkaitannya selaras dengan Terma Ganti Rugi. Terma Ganti Rugi merupakan Terma yang Disepakati di bawah ini. Anda diberi amaran dan dinasihatkan untuk mengkaji semula Terma Rugi Rugi sepenuhnya.

Syarikat bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak berbahaya Manhattan Street Capital ("MSC") dan pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan orang yang mengawalnya (MSC dan setiap orang tersebut adalah "Pihak yang Ditanggung Rugi") dari dan terhadap semua kerugian, tuntutan, ganti rugi dan liabiliti (atau tindakan, berkenaan dengannya), bersama atau beberapa, di mana Pihak Yang Dipertanggungkan boleh menjadi tertakluk di bawah mana-mana undang-undang persekutuan atau negeri yang terpakai, atau sebaliknya, yang berkaitan dengan atau hasil daripada prestasi MSC mengenai perkhidmatan yang dipikirkan oleh atau penglibatan MSC dan akan dengan segera membayar balik mana-mana Pihak Yang Dibayar Rugi untuk semua perbelanjaan yang munasabah (termasuk yuran dan perbelanjaan penasihat yang munasabah) kerana ia berlaku berkaitan dengan penyiasatan, penyediaan atau pertahanan yang timbul daripada apa-apa tuntutan yang terancam atau belum selesai, sama ada atau tidak Pihak yang Ditanggung Rugi itu adalah pihak dan sama ada tuntutan, tindakan atau prosiding itu dimulakan atau dibawa oleh Syarikat. Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Pihak Yang Dibayar Rugi di bawah peruntukan ganti rugi dan penggantian yang terdahulu:, (i) untuk apa-apa penyelesaian oleh Pihak Yang Dibayar Rugi yang terjejas tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu (tidak ditahan dengan tidak munasabah); atau (ii) setakat mana apa-apa kerugian, tuntutan, kerosakan atau liabiliti dijumpai dalam penghakiman terakhir yang tidak boleh diarahkan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten yang telah mengakibatkan sebahagian besarnya daripada salah laku yang disengajakan oleh MSC atau kecuaian kasar. Syarikat juga bersetuju bahawa tidak ada Pihak yang Ditanggung Rugi mempunyai sebarang liabiliti (sama ada langsung atau tidak langsung, dalam kontrak atau tort atau sebaliknya) kepada Syarikat atau pemegang amanah atau pemiutang yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada penglibatan MSC menurut atau prestasi oleh MSC mengenai perkhidmatan yang dipikirkan oleh, Perjanjian kecuali sejauh mana kerugian, tuntutan, kerosakan atau liabiliti ditemui dalam penghakiman terakhir yang tidak boleh diarahkan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten yang mengakibatkan sebahagian besarnya daripada salah laku yang disengajakan oleh MSC atau kecuaian kasar .

Dengan serta-merta selepas diterima oleh Pihak Perayu yang Menanggung Pemberitahuan tentang apa-apa niat atau ancaman untuk memulakan suatu tindakan, guaman atau prosiding atau notis mengenai permulaan apa-apa tindakan, guaman atau prosiding, Pihak Pihak yang Dibayar Rugi akan, jika tuntutan berkenaan dengannya dibuat terhadap Syarikat berdasarkan kepada ini, dengan segera memberitahu Syarikat secara bertulis yang sama. Sekiranya apa-apa tindakan yang dibuat terhadap mana-mana Pihak Yang Dipertanggungkan dan Pihak Yang Dipertanggung Jenayah itu memberitahu Syarikat mengenai permulaannya, Syarikat boleh memilih untuk mengambil alih pertahanannya, dengan nasihat yang cukup memuaskan kepada Pihak Yang Dipertanggungkan, dan Pihak Yang Dipertanggungkan boleh menggunakan peguam untuk mengambil bahagian dalam pembelaan apa-apa tindakan yang disediakan, bahawa pengambilan peguam sedemikian hendaklah di atas perbelanjaan Pihak Yang Dipertanggungjawabkan, melainkan (i) pengambilan peguam sedemikian telah diberi kuasa secara bertulis oleh Syarikat, (ii) Pihak Yang Dibayar Rugi telah munasabah yang dibuat (berdasarkan nasihat peguam kepada Pihak yang Ditanggung Rugi) bahawa mungkin ada pertahanan hukum yang tersedia untuknya atau Pihak yang Ditanggung Rugi lain yang berbeda dari atau sebagai tambahan kepada yang tersedia kepada Perusahaan, atau konflik atau potensi konflik yang ada (berdasarkan atas nasihat peguam kepada Pihak yang Ditanggung Rugi) antara Pihak yang Ditanggung Rugi dan Syarikat yang menjadikannya tidak mungkin atau tidak diingini untuk mendapatkan nasihat Pihak Pihak yang Menuntut Pihak Menuntut untuk membela pertahanan Syarikat dan Pihak yang Ditanggung Rugi (di mana Syarikat tidak akan mempunyai hak untuk mengarahkan pembelaan tindakan tersebut bagi pihak Pihak yang Ditanggung Rugi), atau (iii) Syarikat tidak mempunyai peguam fakta yang berpatutan memuaskan kepada Pihak yang Ditanggung rugi untuk mengambil pertahanan tindakan sedemikian dalam masa yang munasabah selepas menerima notis tindakan, guaman atau prosiding, dalam kes masing-masing, yuran yang munasabah, pengeluaran dan lain-lain pertuduhan itu akan berada di perbelanjaan Syarikat; dengan syarat, selebihnya, Syarikat tidak perlu membayar yuran dan perbelanjaan untuk lebih daripada satu firma peguam (sebagai tambahan kepada penasihat tempatan) yang mewakili Pihak yang Ditanggung Rugi kecuali pembelaan satu Pihak yang Ditanggung Rugi adalah unik atau berasingan daripada yang lain Pihak yang ditanggung rugi tertakluk kepada tuntutan atau tindakan yang sama. Apa-apa kegagalan atau kelewatan oleh Pihak Yang Dibayar Rugi untuk memberikan notis yang disebut dalam perenggan ini tidak akan menjejaskan hak Pihak yang Dibayar Rugi untuk ditanggung rugi di bawah ini, kecuali setakat mana kegagalan atau kelewatan itu menyebabkan kemudaratan sebenar kepada Syarikat, atau memudaratkan keupayaannya untuk mempertahankan apa-apa tindakan, saman atau prosiding bagi pihak Pihak Perayu yang Ditanggung rugi itu.

Jika ganti rugi yang diperuntukkan dalam Perjanjian adalah untuk apa-apa sebab yang tidak dapat dilaksanakan oleh atau tidak tersedia kepada Pihak yang Ditanggung Rugi, Syarikat bersetuju untuk menyumbang kepada kerugian, tuntutan, ganti rugi dan liabiliti yang mana ganti rugi sedemikian dipegang tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak tersedia (i) perkadaran yang sesuai untuk mencerminkan manfaat relatif kepada Syarikat, dalam satu tangan, dan MSC, sebaliknya, Perjanjian dan mana-mana tawaran yang berpotensi atau, (ii) jika (tetapi hanya jika) peruntukan yang disediakan dalam fasal (i) adalah untuk apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak tersedia, mengikut apa-apa perkadaran yang sesuai untuk menggambarkan bukan sahaja faedah relatif yang disebut dalam fasal (i) tetapi juga kesalahan relatif Syarikat, dalam satu tangan, dan MSC, tangan lain, serta pertimbangan saksama yang lain. Syarikat bersetuju bahawa untuk tujuan perenggan ini manfaat relatif kepada Syarikat dan MSC Perjanjian dan sebarang tawaran berpotensi seperti yang dipikirkan akan dianggap berada dalam perkadaran yang sama bahawa jumlah nilai yang diterima atau diramalkan akan diterima oleh Syarikat atau pemegang sahamnya, mengikut mana yang berkenaan, akibat atau berkaitan dengan Perjanjian dan sebarang tawaran penawaran yang berpotensi kepada bayaran yang dibayar atau dibayar kepada MSC di bawah Perjanjian. Walau apa pun yang disebut di atas, Syarikat secara nyata bersetuju bahawa MSC tidak dikehendaki untuk menyumbangkan apa-apa amaun yang melebihi amaun yang mana yuran yang dibayar MSC di bawah ini (tidak termasuk perbelanjaan yang boleh dikembalikan), melebihi amaun ganti rugi yang MSC sepatutnya perlu membayar.

Syarikat bersetuju bahawa tanpa persetujuan bertulis MSC yang sebelumnya, yang tidak akan ditahan dengan tidak munasabah, tidak akan, dan tidak membenarkan mana-mana afiliasinya untuk, menyelesaikan, berkompromi atau membenarkan kemasukan apa-apa penghakiman dalam apa-apa tuntutan atau tindakan yang terancam atau terancam atau prosiding yang berkenaan dengannya ganti rugi atau sumbangan boleh dicari di bawah peruntukan Perjanjian, melainkan penyelesaian, kompromi atau persetujuan sedemikian termasuk pelepasan tanpa syarat bagi setiap Pihak yang Ditanggung Rugi daripada semua liabiliti yang timbul daripada tuntutan, tindakan atau prosiding itu.

Sekiranya Pihak Yang Dibayar Rugi diminta atau dikehendaki hadir sebagai saksi dalam apa-apa tindakan yang dibawa oleh atau bagi pihak atau terhadap Syarikat di mana Pihak yang Ditanggung Rugi tidak dinamakan sebagai defendan, Syarikat bersetuju untuk segera membayar balik MSC ke atas asas bulanan bagi semua perbelanjaan yang ditanggung olehnya berkaitan dengan munculnya Pihak yang Ditanggung Rugi dan bersiap untuk muncul sebagai saksi sedemikian, termasuk, tanpa batasan, yuran yang munasabah dan pengeluaran nasihat undang-undangnya. Sebagai tambahan kepada apa-apa yuran, perbelanjaan atau kos yang digugurkan di bawah ini, MSC juga akan menerima daripada pampasan tunai Syarikat $ 2,000.00 setiap orang, sehari, serta perbelanjaan dan kos keluar yang berpatutan jika MSC dikehendaki memberi keterangan dalam mana-mana prosiding formal atau tidak rasmi mengenai Syarikat.

Sekiranya banyak tuntutan dibawa ke atas sekurang-kurangnya salah satu ganti rugi dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai dan diperuntukkan di bawah Perjanjian, Syarikat bersetuju bahawa apa-apa penghakiman atau award timbang tara hendaklah secara konsisten dianggap berdasarkan tuntutan yang mana ganti rugi dibenarkan dan diperuntukkan, kecuali setakat penghakiman atau award timbang tara menyatakan secara nyata bahawa ia, atau mana-mana bahagiannya, hanya berdasarkan tuntutan yang mana ganti rugi tidak tersedia.

Pengecualian dan Pemecatan

Kegagalan Capital Street Manhattan untuk menuntut pelaksanaan yang ketat dari mana-mana ketentuan Syarat yang Disepakati atau kegagalan Manhattan Street Capital untuk menjalankan apa-apa hak atau remedi yang berhaknya tidak menjadi penepiannya dan tidak akan mempengaruhi kesahihan Persetujuan Terma, atau mana-mana bahagian, atau Hak Manhattan Street Capital untuk menguatkuasakan setiap peruntukan. Sekiranya mana-mana Terma yang Dipersetujui dianggap tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan atas apa-apa sebab (termasuk, tetapi tidak terhad kepada pengecualian dan batasan yang dinyatakan di atas), maka peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dikurangkan dari Syarat yang Setuju dan Syarat yang masih lagi akan diteruskan untuk memohon.

Pilihan Undang-Undang, Batasan Masa dan Timbangtara

Undang-undang Negeri Delaware mentadbir Syarat-syarat ini. Manhattan Street Capital tidak memberi representasi bahawa Platform dikendalikan dengan mematuhi undang-undang negara mana-mana tetapi United Negeri. Sekiranya anda berada di luar Amerika Syarikat, anda melihat laman web ini dan mengakses Platform dengan risiko dan inisiatif anda sendiri.

Pelantar dan Kandungan yang diposkan di atasnya atau dibuat melaluinya tidak boleh menjadi tawaran atau permintaan dan tidak boleh dianggap sebagai tawaran atau permintaan: (i) dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran atau permintaan sedemikian bertentangan dengan undang-undang; (ii) kepada sesiapa yang menyalahi undang-undang untuk membuat tawaran atau permintaan sedemikian; atau (iii) jika orang yang membuat tawaran atau permohonan itu tidak layak untuk berbuat demikian. Apa-apa sekuriti yang boleh ditawarkan di Platform hanya boleh dipasarkan di bidang kuasa tertentu. Anda mengakui dan bersetuju bahawa semata-mata tanggungjawab anda untuk mengetahui undang-undang dan peraturan negara kediaman anda.

Anda mesti membawa semua pertikaian dengan Manhattan Street Capital dalam tempoh satu tahun untuk mendapatkan pengetahuan mengenai punca tindakan yang membentuk asas pertikaian.

Dengan mengakses Platform, anda bersetuju bahawa sekiranya berlaku sebarang pertikaian antara anda dan Modal Jalan Manhattan dan Pihak Berkaitannya, dan sekutunya dan Pihak Berkaitannya, anda akan cuba percayakan dahulu untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan perundingan antara MSC dan wakil Syarikat yang mempunyai kuasa untuk menyelesaikan kontroversi bagi pihak Syarikat. Mana-mana pihak boleh memberi notis bertulis pihak lain tentang apa-apa pertikaian yang tidak diselesaikan dalam urusan perniagaan biasa. Dalam tempoh lima (5) hari selepas penyerahan notis tentang apa-apa pertikaian, pihak penerima hendaklah mengemukakan balasan yang lain. Notis dan tanggapan itu hendaklah mengandungi penyata kedudukan masing-masing pihak, ringkasan hujah yang menyokong kedudukan itu dan hendaklah merujuk kepada mana-mana pihak berkuasa yang ada untuk menyokong kedudukannya. Dalam tempoh lima belas (15) hari selepas penyampaian notis parti yang berselisih, pihak-pihak itu akan bertemu sendiri pada waktu dan tempat yang dapat diterima bersama, atau melalui telefon, dan kemudian sesering yang difikirkannya perlu, untuk cuba menyelesaikan pertikaian itu. Semua permintaan yang munasabah untuk maklumat yang dibuat oleh satu pihak kepada yang lain akan dihormati.

a) Pengantaraan. Jika perkara itu tidak diselesaikan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh notis pertama pihak kepada pertikaian, atau jika pihak-pihak gagal memenuhi tempoh lima belas (15) hari, salah satu pihak boleh mencadangkan pengantaraan daripada kontroversi atau tuntutan yang sebelum pengantara yang dilantik oleh perkhidmatan pengantaraan JAMS. Dalam apa keadaan sekalipun, pihak-pihak bersetuju terlebih dahulu untuk mencuba dengan suci hati untuk menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan dan pengantaraan sebelum mengambil tindakan timbang tara atau prosedur penyelesaian pertikaian yang lain.

b) Timbangtara. Jika pihak-pihak tidak dapat menyelesaikan perkara itu melalui pengantaraan dalam 15 (hari) bermula pengantaraan, maka apa-apa kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau mana-mana pelanggaran yang dikatakan itu hendaklah diselesaikan oleh timbang tara yang mengikat oleh seorang penimbang tara yang dilantik oleh khidmat timbangtara JAMS, dan penghakiman atas award yang diberikan oleh timbangtara itu adalah muktamad dan boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa. (Walau apa pun, apa-apa di dalam Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan untuk menghalang mana-mana pihak kepada Perjanjian ini daripada mendapatkan relief injunksi berkenaan dengan apa-apa kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini.) Penimbang tara hendaklah mematuhi peraturan timbang tara komersial Amerika Persatuan Timbang Tara seperti yang berlaku. Timbangtara akan dijalankan, melainkan jika pihak-pihak lain bersetuju, di San Diego, California, Amerika Syarikat.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju bahawa tiada prosiding timbang tara atau prosiding penyelesaian pertikaian yang lain akan disertai dengan mana-mana pihak lain atau memutuskan berdasarkan tindakan kelas.

Maklumat Kandungan

Untuk menghubungi MSC mengenai Syarat-syarat yang Dipersetujui ini atau sebarang soalan lain, kami boleh dihubungi di: Support@manhattanstreetcapital.com.

 

Pendedahan 17B pada 31 Mac 2021

Manhattan Street Capital dikompensasi untuk perkhidmatan kami dalam bentuk wang tunai dan waran oleh syarikat-syarikat berikut dalam jumlah yang dinyatakan di bawah:

Quara Devices, Inc. dba Edoceo Devices (Reg A Penawaran) Manhattan Street Capital dikompensasikan oleh Edoceo Devices untuk yuran penasihat penasihat ($ 10,000 sebulan), yang menyenaraikan penawaran sekuriti penerbit ($ 2,000 sebulan) dan pentadbiran teknologi ($ 25 setiap pelaburan). Pembayaran dibuat secara tunai dan waran sepadan. Pada 31 Mac 2021, Edoceo berkewajiban membayar MSC $ 13,594.30 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin perlu dibayar dan belum dibayar, dan lebih banyak yuran mungkin timbul sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh sehingga jumlah maksimum anggaran $ 649,000 pada penawaran ini.

CalTier Fund 1 LP (Reg A offer) Manhattan Street Capital diberi pampasan oleh CalTier Fund 1 LP untuk pentadbiran teknologi ($ 25 setiap pelaburan). Pembayaran dibuat secara tunai dan waran sepadan. Pada 31 Mac 2021 CalTier Fund 1 LP wajib membayar MSC $ 6,329.20 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin perlu dibayar dan belum dibayar, dan lebih banyak yuran mungkin timbul sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh jumlah maksimum anggaran $ 1,562,500 pada penawaran ini.

 IdentifySensors Biologics Corp. (Reg A offer) Manhattan Street Capital diberi pampasan oleh IdentifySensors Biologics Corp. untuk pengurusan projek ($ 10,000 sebulan), menyenaraikan penawaran sekuriti penerbit ($ 5,000 sebulan), dan pentadbiran teknologi ($ 25 setiap pelaburan). Pembayaran dibuat secara tunai dan waran sepadan. Pada 31 Mac 2021, IdentifySensors Biologics Corp wajib membayar MSC $ 16,030.00 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin perlu dibayar dan belum dibayar, dan lebih banyak bayaran mungkin telah diterima sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh sehingga jumlah maksimum anggaran $1,712,500 pada persembahan ini.

BiologX, Inc. (Penawaran Reg) Manhattan Street Capital diberi pampasan oleh BiologX, Inc. untuk pengurusan projek ($ 6,000 sebulan), yang menyenaraikan penawaran sekuriti penerbit ($ 5,000 sebulan), dan pentadbiran teknologi ($ 25 setiap pelaburan). Pembayaran dibuat secara tunai dan waran sepadan. Pada 31 Mac 2021, BiologX, Inc. wajib membayar MSC $ 38,061.07 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin perlu dibayar dan belum dibayar, dan lebih banyak bayaran mungkin telah diterima sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh sehingga jumlah maksimum anggaran $239,000.00 pada persembahan ini.

ONIT Sciences, Inc. (Reg D Penawaran) Manhattan Street Capital diberi pampasan oleh ONIT Sciences, Inc. untuk pengurusan projek ($ 2,000 per bulan), yang menyenaraikan penawaran sekuriti penerbit ($ 2,000 sebulan), dan pentadbiran teknologi ($ 250 per pelaburan). Pembayaran dibuat secara tunai dan waran sepadan. Onit memberikan pemilikan ekuiti MSC kira-kira 2% sebelum penawaran sebagai pampasan kepada MSC kerana mengurangkan yuran tunai untuk perundingan dan penyenaraian. Pada 31 Mac 2021, ONIT Sciences, Inc. wajib untuk membayar MSC $ 27,046.86 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin perlu dibayar dan belum dibayar, dan lebih banyak yuran mungkin timbul sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh jumlah maksimum anggaran $ 292,000 pada penawaran ini.

Dana Jalan Manhattan, LP (Reg D Penawaran) Manhattan Street Capital dikompensasikan oleh Manhattan Street Fund, LP untuk pentadbiran teknologi ($ 250 per pelaburan), yuran pengurusan projek ($ 10,000.00 sebulan) dan yuran penyenaraian platform ($ 10,000.00 sebulan). Pembayaran yuran penyenaraian dan perundingan dibuat dalam Unit MSFund dan waran yang sepadan. Pada 31 Mac 2021, Manhattan Street Fund, LP wajib membayar MSC $ 1,275.00 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin akan jatuh tempo dan belum dibayar, dan lebih banyak bayaran mungkin timbul sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh sehingga jumlah maksimum anggaran $ 250,000 apabila penawaran selesai

Advisors Equity LLC (Reg D Penawaran) Manhattan Street Capital diberi pampasan oleh Advisors Equity LLC untuk pengurusan projek ($ 5,000), menyenaraikan penawaran sekuriti penerbit ($ 10,000 sebulan jika penawaran tetap di laman web MSC selama lebih dari satu bulan), dan pentadbiran teknologi ($ 250 setiap pelaburan). Pembayaran dibuat secara tunai dan waran tambahan. Pada 31 Mac 2021, Advisors Equity LLC wajib membayar MSC $ 10,872 untuk perkhidmatannya. Bayaran tambahan mungkin perlu dibayar dan belum dibayar, dan lebih banyak yuran mungkin timbul sejak 31 Mac 2021. MSC mungkin memperoleh jumlah maksimum anggaran $ 139,750 pada penawaran ini.