Anda berada di sini

Tempahan Pelaburan

Terima kasih kerana minat anda dalam CloudCommerce

CloudCommerce menerima tempahan untuk Tawaran di bawah Tahap II Peraturan A. Tiada wang atau pertimbangan lain yang diminta, dan jika dihantar sebagai tindak balas, ia tidak akan diterima. Tiada penjualan sekuriti akan dibuat atau komitmen untuk membeli diterima sehingga Kelayakan penyataan tawaran oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("Suruhanjaya") dan kelulusan mana-mana agensi kerajaan atau agensi pengawalseliaan yang lain. Tempahan adalah tidak terikat dan tidak melibatkan kewajiban atau komitmen apapun. Tiada tawaran untuk membeli sekuriti boleh diterima dan tidak ada bahagian harga pembelian yang boleh diterima tanpa Penyata Tawaran yang telah layak oleh Suruhanjaya.

Pekeliling Tawaran Awal yang menjadi sebahagian daripada Penyataan Tawaran telah difailkan dengan Suruhanjaya, suatu salinan yang boleh diperolehi di sini. Anda perlu mengesahkan tempahan anda sebaik sahaja tawaran itu dibekalkan untuk menyelesaikan pelaburan anda. Harga dan terma tawaran ini mungkin tidak muktamad. Pekeliling menawarkan akhir, sebaik sahaja layak oleh pihak berkuasa yang berkenaan, akan tersedia kepada anda sebelum mengesahkan tempahan anda.