Anda berada di sini

Tempahan Pelaburan

Terima kasih kerana minat anda dalam ERC 1 Reg A South Florida

ERC 1 Reg A South Florida menerima tempahan untuk Tawaran di bawah Tahap II Peraturan A. Tiada wang atau pertimbangan lain sedang diminta, dan jika dihantar sebagai tindak balas, ia tidak akan diterima. Tiada penjualan sekuriti akan dibuat atau komitmen untuk membeli diterima sehingga Kelayakan penyataan tawaran oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("Suruhanjaya") dan kelulusan mana-mana agensi kerajaan atau agensi pengawalseliaan yang lain. Tempahan adalah tidak terikat dan tidak melibatkan kewajiban atau komitmen apapun. Tiada tawaran untuk membeli sekuriti boleh diterima dan tidak ada bahagian harga pembelian yang boleh diterima tanpa Penyata Tawaran yang telah layak oleh Suruhanjaya.