Anda berada di sini

Tempahan Pelaburan

Terima kasih atas minat anda pada Skydrop ™

Skydrop ™ menerima tempahan untuk Tawaran di bawah Tahap II Peraturan A. Tiada wang atau pertimbangan lain yang diminta, dan jika dihantar sebagai tindak balas, ia tidak akan diterima. Tiada penjualan sekuriti akan dibuat atau komitmen untuk membeli diterima sehingga Kelayakan penyataan tawaran oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("Suruhanjaya") dan kelulusan mana-mana agensi kerajaan atau agensi pengawalseliaan yang lain. Tempahan tidak terikat dan tidak melibatkan sebarang kewajiban atau komitmen apapun. Tiada tawaran untuk membeli sekuriti boleh diterima dan tiada bahagian harga belian boleh diterima tanpa Tawaran Penyata yang telah layak oleh Suruhanjaya.