Anda berada di sini

Reg A + News

2015-2018 Melalui 31 Disember, 2018, syarikat Reg A + menaikkan modal pertumbuhan $ 1.5 bilion *. $ 1.27 bilion telah dibangkitkan melalui tawaran Tier 2 oleh syarikat 115 dan $ 230 juta telah dibangkitkan oleh syarikat 42 Tier 1. Artikel ini membincangkan metrik Reg A + melalui Dec 2018. Bagaimana kami menyediakan maklumat ini ** ...