Anda berada di sini

Yang mana pembekal perkhidmatan untuk IPO Genpriex?

Siapa penyedia perkhidmatan untuk IPO 2018 Genpriex?

Penaja jamin; Network1 Financial

Peguam Penjamin Penaja; Philip Magri Law Law LLC, Ft. Lauderdale, FL

Penasihat Genprex; Christopher J. Ozburn, Streusand Landon & Ozburn, LLP. Austin TX

Ejen Pemindahan; V Stock Transfer, LLC. Woodmere, New York 11598.

Online menawarkan tuan rumah Modal Jalan Manhattan

Juruaudit; Daszkal Bolton LLP Fort Lauderdale, Florida