Anda berada di sini

Peniaga Broker mana yang bekerja dengan Manhattan Street Capital?

Peniaga Broker Yang Manhattan Street Capital bekerja dengan?

Apabila sebuah syarikat yang kami bantu memilih untuk menggunakan broker-broker, kami memperkenalkan mereka kepada broker yang berkaitan dengan keperluan mereka dan melalui softendware backend kami menerima pelaburan dalam penyelarasan dengan pilih Pemindahan Ejen dan akaun Escrow dan akaun sgregrated di bank-bank specilized.

Kami juga bekerjasama dengan Peniaga Broker lain, Broker-Dealer Syndicates, Penaja Jamin dan Firma Penempatan Swasta, serta Firma Ekuiti Swasta untuk membolehkan pelabur mereka mengambil bahagian dalam Tawaran yang dibuat di Manhattan Street Capital.

Lihat soalan ini tentang pilihan anda menggunakan broker-dealer untuk lebih mudah mengakses pelabur di beberapa negeri yang tidak bekerjasama dengan SEC ..

Apabila Broker-Dealer Syndicate berfungsi pada tawaran anda, mereka boleh membawa masuk kumpulan BD untuk bertindak sebagai satu pasukan dan membawa lebih ramai pelabur.