Anda berada di sini

Apakah laporan yang perlu saya memfailkan dengan SEC selepas saya melengkapkan Reg A +?

Apabila penerbit Reg A + Tier 1 melengkapkan ia Reg A +, ia perlu memfailkan Borang 1-Z yang menyatakan jumlah modal yang dibangkitkan antara lain.
Penerbit 2 tidak perlu melaporkan jumlah modal yang mereka raih,

Reg A + Laporan
Penerbit 2 tertakluk kepada rejim pelaporan yang berterusan. Penerbit 2 peringkat yang telah melengkapkan Reg A + mereka perlu memfailkan:

(1) laporan tahunan pada Borang 1-K; (Termasuk penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun yang berakhir (di peringkat US-GAAP).

(2) laporan separuh tahunan pada Borang 1-SA; (Tiada audit yang diperlukan untuk penyata kewangan)

(3) laporan semasa pada Borang 1-U (laporan semasa adalah untuk apabila perubahan besar dalam perniagaan berlaku - seperti Jualan VP baru yang diupah);

(4) laporan kewangan khas pada Borang 1-K dan Borang 1-SA;
Borang 1-A, 1-K, difailkan melalui EDGAR.