Anda berada di sini

Apakah Jenis Audit yang Diperlukan Untuk Peraturan 2 Peraturan A + Tawaran?

Dalam kes tawaran Tier 2, penerbit mesti menyediakan penyata kewangan yang telah diaudit untuk dua tahun terdahulu mereka (syarikat berusia satu tahun memfailkan satu tahun audit) dalam penyataan tawaran dan laporan tahunan.

Semua pemfailan dengan SEC perlu disediakan mengikut GAAP, dan Reg A Tier 2 memerlukan pendapat audit.

SEC akan mencari kenyataan seperti ini dalam pendapat audit; "Penyata kewangan yang disatukan yang dirujuk di atas hadir secara adil, dalam semua aspek material, kedudukan kewangan Contoh Syarikat pada bulan Disember 31, 20xx, dan 20xx + 1, dan keputusan operasi mereka dan aliran tunai mereka untuk tahun-tahun yang berakhir pada masa itu menurut prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat. "

Kesan yang paling mungkin untuk memfailkan penyata kewangan bukan GAAP adalah bahawa pemfailan akan dipantul dengan serta-merta, dengan pemfailan diberitahu bahawa tiada kajian semula boleh dilakukan sehingga laporan kewangan yang betul dihasilkan.