Anda berada di sini

Apakah keperluan kewangan untuk syarikat saya?

Apakah keperluan kewangan untuk syarikat saya?

Peraturan A Plus telah mempermudahkan keperluan kewangan dan pengauditan berbanding dengan syarikat yang mendaftar untuk IPO di NASDAQ atau pasaran awam yang lain. Syarikat-syarikat yang ingin mengumpul dana menggunakan Peraturan A + dikehendaki mempunyai Borang 1-A yang berkelayakan dengan SEC dan penyata kewangan yang telah diaudit yang kembali dua tahun (kecuali untuk penawaran Tier 1 dan permulaan, mereka mungkin hanya ada masa yang singkat).

SEC juga telah menetapkan keperluan pelaporan yang berterusan bagi syarikat selepas mereka menaikkan modal. Keperluan pelaporan lebih kurang menuntut daripada syarikat awam di NASDAQ dan NYSE, dan mereka hanya memohon kepada penawaran Tier 2, bukan untuk tawaran Tier 1. Adalah mungkin untuk pergi ke umum jika syarikat itu dapat memenuhi keperluan pasaran yang dipilih, seperti NYSE atau NASDAQ.