Anda berada di sini

Adakah Kemungkinan Meningkatkan Modal Untuk Dana Modal Teroka Menggunakan Reg A +?

Bolehkah saya menggunakan Peraturan A + untuk menaikkan modal untuk Dana VC?

Dana Modal Teroka yang menggunakan 60% atau lebih dalam hutang mudah dan 40% atau kurang dalam pegangan ekuiti, boleh meningkatkan modal melalui Reg A +. Dan mereka boleh menaikkan lebih daripada kilang $ 50 setiap tahun dengan membahagikan pasaran target pelaburan mereka mengikut kawasan geografi, mewujudkan satu entiti yang berasingan bagi setiap rantau, maka ia mungkin membuat tawaran kilang $ 50 untuk satu syarikat induk. Setiap tawaran mestilah entiti yang berasingan.

Sebagai contoh, katakanlah Dana VC mewujudkan enam wilayah AS dengan sebuah Inc atau sebuah LLC yang memiliki setiap rantau iaitu anak syarikat untuk masing-masing. Syarikat induk kemudian boleh menaikkan modal untuk setiap rantau menggunakan Reg A + khusus bagi setiap kawasan. Dalam contoh ini, maksimum per tahun ialah 6x50 = $ 300 juta setahun.