Anda berada di sini

Adakah Kemungkinan Meningkatkan Modal Untuk Dana Modal Teroka Menggunakan Reg A +?

Bolehkah saya menggunakan Peraturan A + untuk menaikkan modal untuk Dana VC?

Dana Modal Teroka yang menggunakan 60% atau lebih dalam hutang mudah untuk jenis pinjaman tertentu tertentu dan 40% atau kurang dalam pegangan ekuiti, boleh meningkatkan modal melalui Reg A +. Peraturan SEC yang berkaitan adalah Seksyen 3 (c) (5) (A) dan (B) Akta Syarikat Pelaburan.

Keperluan utama untuk melayakkan diri di bawah Seksyen 3 (c) (5) (A) atau (B) ialah pinjaman atau penghutang yang dipegang oleh penerbit mesti dilakukan oleh pemungut untuk membiayai pembelian barang atau perkhidmatan tertentu dan bukan untuk tujuan umum. Sekiranya penerbit bergantung pada Seksyen 3 (c) (5) (A), pinjaman dan penghutang yang dipegang oleh penerbit mestilah mewakili semua atau sebahagian daripada harga jualan barangan, insurans atau perkhidmatan. Sekiranya penerbit bergantung kepada Seksyen 3 (c) (5) (B), kredit yang diberikan kepada pemungut mestilah digunakan untuk membayar barang atau perkhidmatan tertentu. Hakikat bahawa kewajipan yang dijamin oleh harta yang layak seperti jentera dan peralatan tidak sememangnya mencukupi untuk membenarkan pergantungan pada Seksyen 3 (c) (5) (A) atau (B).

Ini adalah jenis dana khusus, hubungi kami untuk maklumat lanjut.