Anda berada di sini

Berapa banyak pelabur dibenarkan dalam Peraturan A +?

Berapa banyak pelabur dibenarkan dalam Peraturan A +?

Reg A + memberikan pengecualian sekuriti yang dikeluarkan dalam penawaran Tier 2 dari keperluan pendaftaran Seksyen 12 (g) Akta Pertukaran selagi penerbit (syarikat yang menjual saham) menggunakan ejen pemindahan berdaftar untuk penawaran itu, masih tertakluk kepada dan kini dalam kewajipan pelaporan Tier 2 SEC dan mempunyai apungan awam kurang daripada $ 75 juta pada tempoh separuh akhir yang paling baru disiapkan (atau untuk penerbit tanpa pelayaran awam, pendapatan tahunan kurang dari $ 50 juta) tahun fiskal terkini).

Tanpa pengecualian ini, Seksyen 12 (g) sebaliknya menghendaki penerbit mematuhi kewajipan pelaporan syarikat awam sebaik sahaja kelas sekuriti ekuiti dipegang oleh rekod dengan lebih daripada 500 pemegang yang tidak mempunyai pelabur terakreditasi atau yang tidak menerima sekuriti di bawah pelan pampasan. Penerbit yang melebihi pengapungan awam atau ambang pendapatan pengecualian dan ambang pemegang 12 Bahagian 500 (g) akan diberikan dua tahun tempoh peralihan sebelum dikehendaki mendaftarkan sekuritinya di bawah Seksyen 12 (g). Ini akan menjadi pendaftaran awam S1.