Anda berada di sini

Butiran yuran hosting Genprex untuk Modal Jalan Manhattan

Butiran yuran hosting Genprex yang perlu dibayar kepada Modal Jalan Manhattan

Genprex komited untuk membayar Manhattan Street Capital yuran ini;

  1. Tunai $ 15k dengan pilihan untuk membayar $ 30k dalam ekuiti bukan tunai.
  2. Waran dengan nilai muka $ 30k berharga pada purata harga pasaran baru-baru ini untuk saham biasa, istilah 10 tahun.

Bayaran ini tidak bersyarat atas kejayaan penawaran dan perlu dibayar jika IPO selesai dan jika tidak lengkap.