Anda berada di sini

Apa itu Tawaran Token Keselamatan?

Token keselamatan adalah token yang dijual kepada pelabur melalui salah satu peraturan SEC - Reg D, Reg S, Reg A + dan Reg CF adalah contoh yang baik. IPO S-1 Berdaftar adalah laluan lain. Jenis ICO ini juga dipanggil Tawaran Token Sekuriti atau STO.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa token yang merupakan keselamatan adalah tidak diperlukan untuk mempunyai ciri-ciri yang sama seperti bahagian stok. Apabila anda menentukan keselamatan token anda, pilihan anda ialah hak yang anda berikan kepada token anda. Jadi perkara seperti hak pemilikan, keuntungan, dividen dan keutamaan yang sering ditugaskan untuk berkongsi pemilikan mungkin atau mungkin bukan sebahagian daripada keselamatan token anda.

Istilah lain yang digunakan untuk menghuraikan token yang dikeluarkan kepada pelabur melalui peraturan SEC ialah; ICO mematuhi ICO, peraturan yang mematuhi ICO.

Kandungan Terkait:

Program ManhattanStreet-STO (TM)

Garis masa untuk Reg D STO

Jadual untuk Reg A + melalui Nota Boleh Tukar

Panduan kos untuk STO yang mematuhi