Sinä olet täällä

Yleiskatsaus taulukosta Tier I -hakijoille, Tier II -hakijoille ja rekisteröidyille välittäjille

Seuraava taulukko (1) tarjoaa yhteenvedon joistakin luvussa hahmoteltuista sallituista toiminnoista, vaatimuksista ja rajoituksista ehdotettu poikkeusmääräys ehdollisen vapautuksen myöntämisestä välittäjien rekisteröinnille etsijöille. (2) Ehdotettua poikkeusmääräystä ei ole viimeistelty ja se voi muuttua. Löytäjät eivät saa luottaa ehdotettuihin verovapautuksiin, vaatimuksiin ja rajoituksiin, jotka on kuvattu jäljempänä, ennen kuin ne ovat osa komission mahdollisesti antamaa lopullista operatiivista vapautusmääräystä.

* Rekisteröidyn välittäjän harjoittamasta toiminnasta riippuen sitä voidaan vaatia tekemään kirjallinen sopimus liikkeeseenlaskijan kanssa.

** Vaikka ehdotettu poikkeusmääräys määrää selkeät julkistamiskriteerit, joita Tier II Findersilta vaaditaan, riippuu siitä, missä määrin välittäjä-jälleenmyyjän on annettava tietoja, perustuen yleensä kaupan luonteeseen ja pörssilain sääntöihin ja määräyksiin. jotka koskevat tiettyä liiketointa.

1) Tämän kaavion on laatinut Pienyritysten pääomamuodostuksen asianajaja Office, ja se korostaa useita ehdotettuja ehtoja välittäjän rekisteröinnistä. Se ei ole Securities and Exchange Commissionin (”Commission”) sääntö, asetus tai lausunto. Komissio ei ole hyväksynyt eikä hylännyt sen sisältöä. Tällä kaavalla, kuten kaikilla henkilöstön ohjeilla, ei ole oikeudellista voimaa tai vaikutusta: se ei muuta tai muuta sovellettavaa lakia eikä se aiheuta uusia tai uusia velvoitteita kenellekään. Kehotamme sinua tutustumaan ehdotettuun poikkeuslomakkeeseen saadaksesi lisätietoja ja jakamaan palautetta!

2) Kuten ehdotetussa poikkeusmääräyksessä kuvataan, komissio ei ole laajalti käsitellyt muun tyyppisiä erityistoimia, jotka saattavat vaikuttaa komission välittäjiä koskevaan sääntelyjärjestelmään. Toiminta, joka ylittää tässä hahmoteltujen ehdotettujen turvallisten satamien soveltamisalan (ja kaikki mahdolliset), ja viime kädessä se, onko henkilö 3 §: n a alakohdan 4 alakohdassa tarkoitettu välittäjä, kääntyy tosiseikkojen ja olosuhteiden puoleen .

3) Katso Yhdysvaltojen koodeksin 15 § 78o ja liittovaltion arvopaperilakien sekä niihin liittyvien sääntöjen ja määräysten soveltuvat säännökset. Erilaiset välittäjä-jälleenmyyjät voivat harjoittaa erityyppisiä toimintoja. Tätä kaaviota varten oletamme, että rekisteröity välittäjä täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset ja on saanut kaikki tarvittavat hyväksynnät osallistuakseen tunnistettuihin toimintoihin. Rekisteröityjä välittäjä-jälleenmyyjiä koskeviin liiketoimiin sovelletaan erilaisia ​​lakivaatimuksia, mukaan lukien komission ja FINRA: n säännöt, joita kaikkia ei ole korostettu tässä vertailuhakemistokaaviossa. Lisätietoja rekisteröinnistä välittäjä-jälleenmyyjänä, katso Kaupankäynnin ja markkinoiden opas välittäjä-jälleenmyyjän rekisteröinnille.